Nyheter

NAVEX People Hub lyfter medarbetarupplevelsen

Medarbetarupplevelse lyfts fram som ett av de viktigaste konkurrensmedlen för att rekrytera – och behålla – kvalificerad personal. Nu lanserar NAVEX nya system för enklare och smidigare onboarding av nyanställda genom NAVEX People Hub.

NAVEX är ledande inom informationssystem för riskhantering och regelefterlevnad (GRCIS) och har en stor kundbas i Sverige, bland annat genom förvärvet av den svenskutvecklade visselblåsarplattformen WhistleB. Flaggskeppsprodukten NAVEX One får nu ny funktionalitet som bidrar till att förbättra medarbetarupplevelsen, däribland nya verktyg för att förenkla onboarding för nya medarbetare.

– People Hub skapar en central utgångspunkt där alla regelefterlevnadshantering är lättillgängliga och lätta att genomföra, vilket ger anställda möjlighet att vara mer proaktiva i fråga om sina ansvarsområden inom regelefterlevmnad. Det bidrar i sin tur till en arbetsplatskultur som skapar betydelsefulla utfall för organisationen, säger A. G Lambert, Chief Product Officer på NAVEX, i ett pressmeddelande.

People Hub ger enklare åtkomst till nödvändiga uppgifter och arbetsflöden, exempelvis obligatoriska utbildningar och Code of Conduct-dokument. Bland funktionerna finns en personligt utformad lista med olika steg som ska genomföras i onboardingprocessen, möjligheter att ställa frågor eller göra önskemål, söka information om olika policies eller anmäla möjliga intressekonflikter. Portalen kan nås från valfri enhet och webbläsare genom en URL eller QR-kod med single sign-on. Portalen kan också anpassas utifrån verksamhetens grafiska varumärkesprofil med exempelvis logotyper och färger.

Bland funktionerna i People Hub finns också administratörsverktyg för att skapa automatiserade arbetsflöden och enkelt få ut information och uppgifter till individer eller grupper, och mäta resultat löpande.

Verktyget är tillgängligt för befintliga NAVEX One-kunder och innebär ingen extra kostnad. Vid lanseringen finns People Hub på 15 standardspråk, med ytterligare språk tillgängliga.

NAVEX One GRCIS lanserades första gången 2020 och är en SaaS-plattform med målet att samla alla nödvändiga tjänster för området inom ett och samma system, för att erbjuda en realtidsöverblick över olika faktorer kring risk och regelefterlevnad inom en verksamhet.