Nyheter

Växer inom bevakningstjänster

Nordic LEVEL Group har på kort tid säkrat ett antal nya, lönsamma och prestigefulla avtal gällande personella bevakningstjänster. Avtalen som tecknats under januari och februari månad sträcker sig upp till 3 år med ett sammanlagt avtalsvärde om 44 MSEK. Samtliga avtal har även stor potential till ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag.

Uppdragen har samtliga påbörjats.

De bekräftade tilldelningsbesluten avser uppdrag om stationär bevakning och parkeringsövervakning. Avtalen avser primärt kunder inom segmenten Retail, Datacenter och Public Environment, alla segment där Nordic LEVEL Group sedan tidigare har stor erfarenhet och som ligger helt i linje med bolagets strategi att leverera tjänster till kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter där kraven på kvalitet är som störst.

Vi är mycket glada över att på så kort tid säkrat dessa långsiktiga och strategiskt viktiga kontrakt från kunder som verkligen fokuserar på och värderar säkerhet. Det är exakt den här typen av kunder vi vill arbeta med där vi kan bygga ett partnerskap och utveckla tjänsterna tillsammans. Vi fokuserar nu på att etablera fler partnerskap inom de segment där vi får möjlighet att leverera kvalitetstjänster och där våra anställda kan göra en skillnad och få möjlighet att växa. Dessa partnerskap banar också vägen för den lönsamhet vi behöver för att upprätthålla kvalitet över tid. Marknaden har nu tagit till sig vårt varumärke och förstår att med LEVEL får de både kvalitet och engagemang och jag ser dessa affärer som ett viktigt bevis för det förtroende vi nu etablerat på marknaden, säger Josef Darbo, chef för division Operation inom Nordic LEVEL Group AB.