Nyheter

Batteri med smart styrning ökar kapaciteten för elbilsladdare

För att fler fordon ska kunna laddas snabbare har Skellefteå Kraft installerat ett batteri tillsammans med snabbladdarna på en OKQ8-station mellan Nyköping och Södertälje. Batteriet levererades av Northvolt och har smart styrning från energitjänsteföretaget CheckWatt.

– Elektrifieringen av fordonsflottan är viktig för klimatomställningen. Batterier med intelligenta styrsystem kan dels ta oss runt begränsningar i elnätet, dels göra elsystemet mer effektivt och driftsäkert än i dag, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

På många håll saknar elnätet tillräcklig kapacitet för att ladda elbilar så snabbt som fordonets batteri tillåter, särskilt när flera fordon ska laddas samtidigt. De tre nya supersnabbladdare som Skellefteå Kraft har installerat vid OKQ8:s station i Sillekrog mellan Nyköping och Södertälje får därför extra kraft av ett batteri med smart styrning när elnätet inte räcker till.

Smart styrning innebär att batteriet laddas och laddas ur på ett optimalt sätt, samtidigt som laddstolparnas effektuttag begränsas när det finns risk för överbelastning. På så sätt kan laddstolparna dimensioneras för betydligt snabbare laddning än som annars skulle vara möjligt.

– Elektrifieringen av Sverige går snabbare än många räknat med. Smart styrning av batterier och andra flexibla resurser ökar driftsäkerheten i elnätet och minskar kostnaderna för att bygga ut det, eftersom kapaciteten utnyttjas mer optimalt, säger Dan-Eric Archer.

Snabbladdarna på OKQ8:s station har en maxeffekt på 150 kW vardera. Batteriet har levererats av Northvolt och Skellefteå Kraft har installerat både laddarna och batteriet.

Foto: Stefan Schweihofer