Nyheter

Nordiska företag betalar mer än 12 miljoner kronor i genomsnitt för cyberattacker via e-post

Företag i Norden är bland de bästa på att skydda sig mot e-postattacker – men när attacken väl är ett faktum betalar vi mer än genomsnittet. En framgångsrik e-postbaserad attack kostar nordiska företag mer än 12 miljoner kronor i genomsnitt. Det är en ökning med nästan en femtedel (19 procent) jämfört med föregående år och den näst högsta siffran bland ett antal olika länder. Det visar siffror från en ny rapport från Barracuda Networks.

Studien visar att bara indiska företag betalar mer för en framgångsrik cyberattack via e-post – i genomsnitt drygt 13 miljoner kronor. Företag i Storbritannien betalar minst – cirka 6,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med det totala genomsnittet på cirka 10 miljoner kronor.

För de nordiska länderna är förlusten av känslig eller konfidentiell data, tillsammans med skadat rykte och direkta ekonomiska förluster de tre största kostnaderna för företag som drabbats av en cyberattack.

– Kostnaderna för företag i Danmark, Sverige, Finland och Norge är höga och kan äventyra en verksamhets förmåga att överleva. Det är oftast de största företagen som får de största kostnaderna, men enligt rapporten behöver hela 60 procent av mindre och medelstora företag som drabbas av en cyberattack stänga ned sin verksamhet inom sex månader efter en attack, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Färre nordiska företag drabbas än genomsnittet

Samtidigt som kostnaden för en attack är hög i Norden ligger vi under genomsnittet för att drabbas av en framgångsrik e-postburen cyberattack. I Norden utsattes 68 procent av företagen av ett angrepp under 2022 vilket kan jämföras med det totala genomsnittet 75 procent. Företag i Storbritannien är minst drabbade (54 procent) medan företag i Benelux har störst andel drabbade företag (85 procent). Studien visar också att företag med en hög andel distansarbete drabbas värre än andra vid e-postburna cyberangrepp.

– Att drabbas av en cyberattack kan få allvarliga följder på flera plan. Det är heller inte bara en fråga om ekonomiska konsekvenser – företagets rykte och IT-avdelningens yrkesstolthet står också på spel, avslutar Peter Graymon.

Kort om studien

Studien ”Email Security Trends 2023” bygger på svar från 1 350 IT-ansvariga i USA, Australien, Indien och Europa. I Europa var respondenterna från Storbritannien, Frankrike, DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz), Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) och Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige). I Norden medverkade 150 IT-ansvariga. Undersökningen genomfördes i december 2022 av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.