Nyheter

Ökat intresse för tech bland unga kvinnor – men branschen avskräcker

Var fjärde kvinna i Sverige mellan 16 och 30 år (26 %) säger sig ha fått ett ökat intresse för att arbeta med it/tech under de senaste tre åren. Samtidigt ses tech-branschen som exkluderande och allt färre vill utbilda sig inom tech/it. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om unga kvinnor och tech.

Det är nionde året som undersökningen genomförts av Insight Intelligence, i år tillsammans med Tietoevry, Bredband2 och Foxway. Den baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

Resultaten visar hur andelen unga kvinnor som arbetar med it/tech idag är fortsatt låg (7 %) och att det knappt har förändrats sedan 2015 (4 %).

På frågan om huruvida intresset för att arbeta med it/tech har ökat eller minskat under de senaste tre åren, svarar däremot var fjärde att det har ökat (26 %).

Bland boende i Stockholmsområdet svarar så många som var tredje att intresset har ökat (32 %).

Samtidigt som sju av tio kan tänka sig att arbeta med något tech-relaterat yrke (70 %) svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom tech-branschen generellt (60 %).

Majoriteten ser tech-branschen som ”svår” och ”grabbig”. Hälften av de tillfrågade (49 %) tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit. – Under de nio år som vi genomfört dessa undersökningar syns fortfarande stora utmaningar för techbranschen när det kommer till att attrahera unga kvinnor.

Intresset för de yrken som finns inom tech är stort, men uppfattningen av branschen som helhet avskräcker, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence, VD på Insight Intelligence. De yrken inom it/tech som flest skulle kunna tänka sig att arbeta som är webbdesigner, projektledare, testare och utvecklare/programmerare.

Undersökningen visar också att:

Knappt en av tio har en kvinnlig förebild inom it/tech (9 %).

Samtidigt vet vi från förra årets undersökning att 38 % tror att fler kvinnor skulle vara intresserade av att söka jobb inom it om fler kvinnliga förebilder lyftes fram.

Andelen som kan tänka sig att utbilda sig inom it/tech har minskat med elva procentenheter de senaste tre åren. •

Fyra av tio är oroade över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar utvecklingen av samhället negativt (40 %).