Nyheter

Framgång för Corepart: Säkerhetstjänster för obemannade butiker

Corepart AB levererar, genom sitt affärsben Securified Access, säkerhetslösningar för obemannade butiker – framtidens butikslösning!

Corepart är idag genom sitt affärsben Securified Access, den enda helhetsleverantören av kompletta lösningar för hybrid/obemannade butiker. Helhetserbjudandet omfattar allt från låssmed, passersystem, säkerhetssystem (kamera, larm) och POS-system. Coreparts har idag, tillsammans med teknikleverantören Honestbox, ca 450 kunder runt om i landet och är därmed marknadsledande inom segmentet hybrid/obemannade butiker. Lösningarna når samtidigt stor framgång inom andra branscher så som spa-bad och showrooms. Lösningarna inom affärsbenet Securified Access genererar samhällsnytta för många orter som genom obemannade butiker får större möjligheter till en förenklad vardag.

– Senaste fyra månaderna har Securified Access tecknat 50 stycken nya kundavtal. Vi är samtidigt inne i slutfasen för tecknande av flertalet rikstäckande ramavtal inom säkerhet med berörda butikskedjor. Med vårt helhetskoncept tar vi ansvar från första samtal till leverans, utbildning och utveckling av kundens verksamhet. Kombinerat med vårt affärsupplägg Security as a Service gör det oss unika. För att stödja vår pågående expansion, fokuserar vi nu på att rekrytera nya medarbetare för att möta den kraftigt ökande efterfrågan, säger Araz Bahdjat, Affärsområdeschef Securified Access.

– Vi ser väldigt positivt på tillväxten inom vårt affärsben Securified Access. Dels kopplat till samhällsfrågan, där vi på Corepart och i synnerhet Securified Access, är med och bidrar till att möjliggöra handel oavsett när på dygnet, och framför allt genom att hjälpa företagarna att med små medel utveckla sin verksamhet. Våra lösningar och helhetskoncept har tagits emot väl av kommunerna som i större utsträckning vill bevara handeln i glesbygden.

– Genom vårt upplägg Security as a Service möjliggör vi för handlarna att konvertera sina butiker/verksamheter till hybrid och/eller helt obemannat utan större investeringar. Affärsmodellen ligger rätt i tid och har tagits emot väl av både handlarna såväl som av de stora kedjorna.

– Vi har en tydlig strategi för vår fortsatta tillväxt i affärsbenet Securified Access, och vi ser stor potential i att dubbla vår tillväxt inom segmentet under 2023, säger Jalal Anabtawi, VD Corepart AB.