Nyheter

Premiär: Volvo Lastvagnar först ut med att sälja ellastbilar i Sydkorea

Som första globala tillverkare startar nu Volvo Lastvagnar försäljning av tunga batterielektriska lastbilar i Sydkorea. Tre olika modeller blir nu tillgängliga för sydkoreanska transportföretag – vilket hjälper dem och regeringen att nå sina ambitiösa klimatmål.

Sydkorea har en nationell plan för att minska CO2-utsläppen och siktar på koldioxidneutralitet till 2050. Elektrifiering av vägtransporter är en viktig åtgärd för att minska CO2.

– Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för att börja sälja tunga elektriska lastbilar i Sydkorea, säger Per-Erik Lindström, SVP Volvo Trucks International, och fortsätter: – Med 22% marknadsandel för tunga lastbilar har vi en viktig roll att spela för att sänka transportsektorns CO2-utsläpp.

Volvo Lastvagnars mål är att 50 procent av de nya lastbilar som säljs globalt år 2030 ska vara elektriska. Sedan Volvo startade produktionen av helelektriska lastbilar 2019 har företaget sålt mer än 4,300 ellastbilar i över 38 länder runt om i världen.

Volvo Lastvagnar var den första globala tillverkaren som startade serieproduktion av tunga ellastbilar och har idag ett brett sortiment med totalt sex modeller. Inledningsvis kommer tre av dessa att säljas i Sydkorea.

Volvo Lastvagnar ser att många olika typer av transportbehov kan elektrifieras i Sydkorea, allt från stadsdistribution och avfallshantering till regionala transporter och lättare anläggningstransporter.

Som jämförelse visar statistiken i Europa att nästan hälften av allt gods transporteras mindre än 300 km. Det innebär att en mycket stor del av transporterna kan utföras med ellastbilar, som kan laddas på åkeriernas hemmadepå.

– Situationen är liknande i de flesta länder, förklarar Per-Erik Lindström. – Stora flöden av gods transporteras korta sträckor där de ellastbilar som finns nu fungerar väldigt bra. När ett offentligt nätverk av laddstationer byggs ut kan ännu fler transporter elektrifieras.

Det finns många olika faktorer som påverkar hur snabbt övergången till el går.

– Det är uppenbart att hastigheten på övergången till elektriska fordon är mycket beroende av de beslut som myndigheterna fattar. Vi ser att i de länder som leder övergången till ellastbilar har progressiva regeringar kombinerat ekonomiska incitament med riktade skatter och miljözoner i städer, som snabbar på införandet av eldrivna lastbilar, säger Per-Erik Lindström.