Nyheter

Goodyear lanserar URBANMAX COMMUTER för hållbar kollektivtrafik

Utformat för moderna traditionella och elektriska bussar som används i regionaltrafik och pendeltrafik. URBANMAX COMMUTER har Goodyears senaste RFID-teknik för smart åkerihantering samt regummerbara bussdäck som ger fler fördelar till affärsverksamheter.

Goodyear har nu lanserat sitt senaste tillskott till däcksortimentet för persontransporter: URBANMAX COMMUTER. Däcket överbryggar glappet mellan produkter för långa sträckor och stadstrafik.

Däcket har utvecklats specifikt för fordon som kör regionaltrafik och pendlingsrutter för att tillgodose de växande kraven från pendlingstjänster.

I Europa blir dessa rutter allt vanligare i takt med att kommuner försöker begränsa trafiken i stadskärnorna.

Anpassat efter dagens krav URBANMAX COMMUTER är eldriftsredo. Eldriftsredo innebär att företagets senaste däck kan användas för elfordon, hybridfordon och konventionella dieselfordon. Operatörer behöver alltså inte köpa in lika breda sortiment vilket förenklar lagerföringen av däck för åkerier då samma däck kan användas till olika fordonstyper.

Däcket bockar också av viktiga krav för elektriska fordon vilket innebär att det är en bra lösning för åkerier som håller på att övergå från konventionella koncept till eldrivet. URBANMAX COMMUTER ger till exempel utmärkt bärighet(1) med en axellastkapacitet på 8 ton (lastindex 156/149), vilket är ett krav för moderna elbussar.

Utöver att vara optimerat för moderna bussars tekniska krav är Goodyear URBANMAX COMMUTER utformat efter utvecklingen i Europa där man rör sig mot kortare kollektivresor för att uppnå målen på minskade koldioxidutsläpp. Pendlingstjänster har också blivit allt populärare i samband med att städer försöker tackla problemen med trafiktäthet och dålig luftkvalitet.

Dessa resor karaktäriseras av lägre slitage på slitbanan och sidoväggen än vad en stadsbuss utsätts för. Avstånden mellan 20 och 100 kilometer är också perfekta för dagens elbussar.

URBANMAX COMMUTER har starka sidoväggar med högt motstånd mot slitage. I förlängningen innebär det bättre hållbarhet och bevarande av stommen, och resan blir dessutom bekvämare för resenärerna. En RFID-tagg (radiofrekvensidentifiering) är inbäddad i URBANMAX COMMUTER. Med hjälp av taggen kan tjänsteleverantörer, återförsäljare och åkerier sköta om sina däck på ett effektivare sätt.

Åkerichefer får detaljerad information om däcken, prestandan och stommens skick. När de fortlöpande får data från däcket sparar de tid på rutinkontroller då däcket skickar ut en varning när det uppstår problem som behöver åtgärdas. Däcket har också IntelliMax-spår som ger mindre slitage på slitbanan, bättre grepp och stabilitet.

Flexomatic-sajpningar och låsta slitbaneblock ger dessutom bättre grepp vid inbromsning. 3D-sajpningarna låser sig i varandra och begränsar blockrörelser för att leverera ett högt miluttag och utmärkt grepp på vintervägar. Däcket är även 3PMSF-certifierat (3-Peak Mountain Snowflake) för vinteranvändning så att de kan köras året runt.

Det nya däcket kan regummeras vilket ger högre flexibilitet till åkerier som vill använda URBANMAX COMMUTER. Regummeringsmöjligheten är en hållbarhetsfrämjande funktion. Det förlänger däckets livslängd och sänker användningen av råolja i tillverkningsprocessen(2), och därmed produceras inte lika mycket avfall som skickas till deponier.

Kollektivtrafiken är på uppsving i Europa Rapporter förutspår en högre efterfrågan på buss- och pendlingstjänster över de kommande fyra åren med en genomsnittlig tillväxt på 4,44 % fram till 2027(3). Faktorer som högre efterfrågan på resor och turism, samt myndighetsincitament, är två av orsakerna bakom prognosen.

En stor del av efterfrågan på regionaltrafik kommer från att många hybridarbetar efter pandemin. Färre pendlare reser till städerna varje dag, och när de gör det så väljer de oftast att parkera bilen vid en busstation och ta bussen för att sänka sin klimatpåverkan och undvika att köra i rusningstider.

URBANMAX COMMUTER är särskilt utformat efter de tekniska behov som finns inom regionaltrafiken för bussar. Det har också Goodyears märkning Eldriftsredo, vilket gör det lämpat för den senaste generationens bussar. Under första halvan av 2022 stod utsläppsfria bussar för 30 % av bussförsäljningen i Europa(4) vilket visar hur viktigt det är med däck som är redo för utsläppsfria rutter. Europeiska lagstiftare jobbar för att fasa ut nya bussar med förbränningsmotorer till 2027.

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe , Goodyear: