Nyheter

Inläckaget i tunnlarna i Varberg är större än vad man tidigare räknat med

– En anledning till att det läcker in vatten är de horisontella sprickzonerna i berget som breder ut sig i samband med att vi spränger. Sprickzonerna är fler och större än vad vi bedömde innan byggstart, säger projektchef Johan Hjertström, Trafikverket.

Trafikverket ansöker därför om utökat tillstånd hos mark-och miljödomstolen. Ansökan om utökat tillstånd skickades in onsdagen den 15 mars till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Projektet genomför idag flera åtgärder för att komma till rätta med inläckaget i tunnlarna så som:

Fortsatt förinjektering. Täta bergsprickor med cement innan sprängning genomförs.

Efterinjekering. Täta bergsprickor med cement efter sprängning.  

Ansöka om utökat tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

– Vi önskar nu justera upp det tillstånd som mark- och miljödomstolen gav oss i tidigare miljödom. Vi måste få utökat tillstånd att leda bort en större mängd vatten annars ser vi att konsekvenserna blir väldigt stora för projektet i form av förlängd byggtid och högre kostnader, säger Johan Hjertström.

Påverkan på energibrunnar

Effektförlust i energikällor av olika slag, så som energibrunnar, kan påverkas när vi vill leda bort mer grundvatten. I november förra året hade projektet samråd med berörda fastighetsägare för att informera dem om eventuell påverkan.

– Det är runt 500 brunnar som berörs av grundvattenbortledning. Det är generellt en större risk ju närmare en brunn ligger tunnlarna. Dock kan det variera stort inom området beroende på de geologiska förhållandena, poängterar Johan Hjertström.