Nyheter

Inre hamnen hålls öppen sjövägen

Johannisborgsförbindelsens bro över Motala ström, som ska binda ihop den norra och den södra sidan av Inre hamnen, blir öppningsbar.

Beslutet om en öppningsbar bro togs av kommunfullmäktige redan sommaren 2022, men i samband med ändringsbudgeten i december 2022 gavs uppdraget att se över möjligheterna till att minska de kommunala kostnaderna. Tidigare beräkningar visade att en öppningsbar bro skulle kosta 150 miljoner kronor mer än en fast bro, enligt nya beräkningar kommer skillnaden att bli 55 miljoner kronor.

– Även om Johannisborgsförbindelsen är en kostsam investering så är den oerhört viktig för Norrköpings kommuns utveckling. Tidigare beräkningar innehöll vissa osäkerheter kring utformningen av bron. Nu har kalkylerna för de båda alternativen genomlysts och skillnaden att bygga en öppningsbar bro jämfört med en fast bro är idag betydlig mindre än tidigare, det är en anledning till att vi väljer en öppningsbar bro. En annan viktig anledning är att vi befinner oss i en lågkonjunktur och Borgerlig samverkan vill inte försämra förutsättningarna för Inre hamnen och de företag som ska utveckla området tillsammans med Norrköpings kommun, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Idag undertecknade Norrköpings kommun och den byggherregrupp som finns knuten till utvecklingen av Inre hamnen en avsiktsförklaring. I den förbinder sig kommunen att fullfölja planerna på en öppningsbar bro. Byggherregruppen ska också vara en aktiv part för att ta tillvara de möjligheterna till båtliv i området som en öppningsbar bro ger.

– Det här känns jättebra, en öppningsbar bro över Motala ström kommer att ha stor betydelse för alla som bor och verkar här, det är en långsiktig investering i Norrköpings kommun. En öppningsbar bro kommer att möjliggöra utvecklingen i Inre hamnen många decennier framöver. Det långsiktiga perspektivet att hålla Norrköping öppet även sjövägen motiverar en något ökad driftskostnad för Norrköpings kommun. Jag ser fram emot att tillsammans med alla intressenter jobba för att skapa nytta för Norrköping utifrån den här viktiga investeringen, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden.