Nyheter

Intea påbörjar bygget av ny tågdepå i Falköping

Intea har ingått entreprenadavtal med Serneke för uppförande av den nya tågdepån på fastigheten Anneborg 2:4 i Falköping.

Den nya tågdepån kommer att uppföras i direkt anslutning till Inteas befintliga tågdepå och får en uthyrningsbar area om 3 500 kvm. Entreprenadsumman beräknas uppgå till knappt 300 miljoner kronor. Byggstart är planerad till våren 2023, med inflyttning våren 2025.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Serneke ta nästa steg och påbörja byggnationen av den nya depån med flera innovativa och hållbara lösningar som möjliggör ytterligare serviceplatser för Västtrafiks nya tåg”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef Intea.

Hyresavtalet som tidigare har ingåtts med Västtrafik löper på 25 år från det att tågdepån färdigställs, med ett preliminärt årligt hyresvärde om 23,6 mkr.