Nyheter

2030-sekretariatet: ”Låt kommunerna besluta själva om trängselavgifter”

”Minsta lilla justering av trängselskattezonen kräver i dag beslut av riksdagen. Kommunerna behöver få bestämma över sina egna gator.”

Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”På tisdag, den 21 mars, händer något väldigt oviktigt i svensk politik. Regeringen presenterar då för riksdagen propositionen ”Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden”.”

”En betalstation för trängselavgifter är inte mycket mer än ett antal kameror över vägbanan. Vi ser dem över biltaken vid in- och utfarterna till storstäderna utan att reagera särskilt mycket på dem. Om de ska flyttas några hundra meter, tänker nog de flesta att det lokala gatukontoret sköter det – ungefär som när en vägskylt eller ett trafikljus flyttas.”

”Men så går det inte till. Minsta lilla justering av trängselskattezonen kräver revidering av bilagan till Lag om trängselskatt (2004:629). Beslut om detta kan endast fattas av riksdagen, och riksdagen kan inte besluta något utan att först ha behandlat frågan i de berörda utskotten, och de måste ha ett förslag – en proposition – från regeringen. Innan en proposition kan läggas fram, måste frågan utredas, ett betänkande skrivas och remissbehandlas, synpunkterna sammanställas och behandlas, ett förslag till lag skrivas och stämmas av med Lagrådet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lat-kommunerna-besluta-sjalva-om-trangselavgifter/