Nyheter

AWS svenska datacenter bland de första i Europa att använda kraften hos växter för att minska koldioxidutsläppen

Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) har möjlighet att minska utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent under bränslets livscykel jämfört med diesel – nu övergår AWS till alternativet på sina datacenter runt om i Europa. Sverige är ett av de första länderna där man nu genomför skiftet.

I januari 2023 påbörjade AWS omställningen att använda HVO – ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och helt giftfritt bränsle som tillverkas av antingen restoljor eller växtoljor – för att driva backup-generatorer på sina datacenter runt om i Europa. Backup-generatorer används vid datacenter under de mycket sällsynta fall då huvudströmkällan inte fungerar. Sverige är ett av de första länderna i regionen där skiftet nu genomförs.

Rapporter visar att HVO har möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. HVO och andra förnybara alternativ har visat sig vara mer kompatibla med maskiner i industrin än biodiesel eftersom de inte kräver någon modifiering av bränslesystemen och är stabila även under låga temperaturer. Denna mångsidighet gör att AWS kan fylla tankarna på sina backup-generatorer med HVO utan att riskera driftsförändringar. Dessutom kan man använda bränslet under kalla klimat, som svenska vinterförhållanden.

Vill bana väg för andra företag

Framöver siktar AWS på att använda HVO på samtliga datacenter över hela Europa. För att detta ska hända måste det finnas ett tillgängligt, stadigt och hållbart utbud av HVO. AWS hjälper därför till att utveckla en global försörjningskedja och arbetar med lokala leverantörer. Dessutom investerar AWS i upphandling av HVO som endast kommer från förnybara källor, med spårbara råvaror som inte kommer från källor där biologisk mångfald riskerar att påverkas.

– På AWS är vi fast beslutna att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det är bra för planeten, för våra kunder och för samhället. Övergången till HVO är bara ett av många sätt som vi arbetar på för att förbättra hållbarheten i våra datacenter ytterligare. Vi minskar koldioxidutsläppen i vår verksamhet och arbetar mot Amazons företagsomfattande mål att nå nettonoll koldioxidutsläpp till 2040. Genom att göra detta åtagande att använda hållbart anskaffad HVO i driften av våra datacenter hoppas vi och våra samarbetspartners att vi ska kunna bana väg för andra företag och hjälpa till att etablera en global leveranskedja som kommer att påskynda förändringar i hela Europa, säger Marielle Lindgren, chef för AWS i Norden.

Ska nå nettonoll koldioxidutsläpp till 2040

Omställningen är en del av Amazons åtagande att bli helt koldioxidfria år 2040 – tio år före Parisavtalet – och som beskrivs i The Climate Pledge, som Amazon var med och grundade 2019. Klimatlöftet har nu över 400 undertecknare världen över, däribland svenska och nordiska företag som Scania, Klarna, Maersk, Neste, Posti, Elisa och Airmee. Som en del av detta löfte är Amazon på väg att driva verksamheten med 100 procent förnybar energi till 2025, fem år före det ursprungliga målet 2030. Amazon är idag världens största företagsköpare av förnybar energi – en position som man har haft sedan 2020 enligt Bloomberg New Energy Finance. Företaget har i dag 401 projekt globalt, inklusive 164 vindparker och solkraftsparker, och 237 solenergiprojekt på taket på sina Amazon-anläggningar. Elva vindkraftsprojekt är under utveckling i Norden, varav fyra i Sverige och sju i Finland – det första projektet, vindkraftsparken i värmländska Bäckhammar togs i drift hösten 2020, och var då den första färdiga parken bland Amazons projekt i Europa.

Läs mer om Amazons hållbarhetsåtaganden:

här.