Nyheter

En avgasare som går baklänges?

Text: QTF

Det är inte tyvärr så ovanligt som det låter. Det räcker faktiskt med att magnetventilen i din vakuumavgasare har satts igen av t.ex. magnetit så kan den suga in luft istället för att trycka ut den. QTF:s operatörer ser det ofta på system hos kunder som har höga syrehalter i systemvätska.

Senast förra veckan var QTF på besiktning av fyra system hos en stor fastighetsägare i södra Sverige. Tre av tre system med installerad undertrycksavgasare hade högre gashalt än det fjärde utan avgasare, som hade normalt förhöjd gashalt för ett ”icke avgasat” system.

Det oavgasade systemet hade förväntat hög gashalt på 3,2 mg syre per liter. Det är ett vanligt värde hos system med hög korrosion och dålig energieffektivitet, system som inte har haft någon avgasning alls sedan påfyllningen. Systemen fylls på med vanligt kranvatten som innehåller 6-8 mg syre/liter. Därefter startar korrosion av metallkomponenter; rör, ventiler och pumpar och syrehalten sjunker något i takt med oxidationen och bildandet av magnetit. Många obehandlade system med problem ligger på syrenivåer mellan 2-4 mg/liter. Nivåer som håller korrosionsbrasan igång och som förr eller senare, oftast förr, leder till läckage och haverier.

De tre system som hade avgasare från annan leverantör installerade (med magnetventil och batchavgasning) kunde man hoppats skulle ha lite lägre värden, men de låg mellan 4,3–7,85 mg syre/liter. En förklaring kunde ha varit att de nyligen hade fått stora påfyllningar men så var inte fallet. Magnetventilen var igensatt och avgasarna sög in syre och syresatte systemvätskan till skyhöga nivåer.

Många tror lite väl gott om en del undertrycksavgasare, köper dem hos en återförsäljare och tänker att avgasning är avgasning – hur svårt kan det vara? Well, man skulle önska att alla mätte syrenivån innan avgasning börjar och sedan igen efter några dagar för att kontrollera att den har effekt. Tyvärr har många ingen aning om deras avgasare fungerar tillfredsställande, trots att det är lätt att kontrollera.

Lätt att kontrollera

MÄT! Mät syrgashalten med ett LDO-instrument (Luminescent Dissolved Oxygen). Det är lätt att göra men har du inget instrument eller behöver hjälp kan du kontakta QTF. QTF mäter alltid syre, konduktivitet och pH när de besiktar system. Då vet man …

Har du ingen mätutrustning tillgänglig kan du alltid börja med att kontrollera att vakuumavgasaren du köpte fungerar. Det krävs bara två petflaskor, lite slang och en koppling som passar till avluftaren på avgasaren. Du kan se hur man gör på filmen här:

FY BUBBLAN, avgasarkontroll

Ytterligare en kontroll kan du göra genom att bara lägga ner slangen från avluftaren på din avgasare i en flaska med vatten. Om den trycker ut gaser ska det bubbla, om magnetventilen är igensatt så att den istället suger in syre i systemet så kommer vattnet att sugas in i avgasaren och försvinna. Stäng av avgasaren, rengör ventilen och börja fundera på att byta till en annan underhållsavgasare, men först MÄT! Kontrollera syrenivån i ditt system och kontakta QTF för en riktig snabbavgasning med professionell utrustning.

Syrenivån ska vara mindre än 0,5 mg per liter systemvätska om den ska vara energieffektiv och hålla korrosion borta från systemet.

QTF:s underhållsavgasare är konstruerade utan magnetventil och batchhantering av vätskan. De är istället konstruerade med deplacementpump och konstant flöde som skapar vakuum och trycker ut gaserna ur toppavluftaren. Det ger en mer kostnadseffektiv och säkrare konstruktion. QTF:s underhållsavgasare ingår som en del i tjänsten ”QTF-metoden” och installeras i snabbavgasade system för att säkerställa den låga nivån som den stora snabbavgasaren skapade.

Bild: Pete Linforth