Nyheter

Drivkraft Sverige: ”Beredskapen kring drivmedels­försörjningen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut”

”Sverige har en trygg och stabil drivmedels­försörjning i ett normalläge och vid mindre störningar. Men i och med konflikten i Ukraina har frågan kring hur robust vår försörjning är vid kris eller krig aktualiserats.”

Det skriver Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige och David Sällh, ansvarig för trygghets­frågor, Drivkraft Sverige ien debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi är beroende av drivmedel för våra samhälls­viktiga fordons­transporter och de reservkraft­aggregat som stödjer samhälls­viktig verksamhet. Försvars­makten och andra aktörer inom total­försvaret betonar betydelsen av en robust drivmedels­försörjning för att samhället ska fungera. I en ny rapport som Ramboll tagit fram för Drivkraft Sverige tydliggörs komplexiteten som vi står inför när försörjnings­tryggheten ska stärkas i åter­uppbyggandet av total­försvaret.”

”Såväl historiskt som i dag har den svenska drivmedels­branschen tagit ett stort ansvar för beredskapen. Bland annat genom sin organisering, finansiering och hantering av Sveriges beredskaps­lager av drivmedel samt genom utrustning för storskalig brand­bekämpning som kan användas även vid andra större bränder i samhället.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/WRJPwL/drivkraft-sverige-tillgang-till-drivmedel-ikristid-maste-sakras

Foto: IADE-Michoko