Nyheter

Scania levererar utrustning till Falkenklev Logistik för fler laddstationer

Scania Sverige ska leverera laddutrustning för tre nya laddstationer i Hörby, Höör och Perstorp för tunga fordon till Falkenklev Logistik. Utöver laddning av åkeriets egna fordon blir anläggningarna tillgängliga för externa person- och lastbilar.

Falkenklev Logistik, som etablerat laddningen under varumärket RIFIL, planerar en egen solcellspark i Perstorp på 1,5 MW för att förse laddstationerna med fossilfri energi. Åkeriet har redan en publik laddstation i anslutning till sin depå i Malmö.

– När vi började planera solcellsparken diskuterade vi vad vi skulle göra av elen och bestämde att vi skulle utnyttja den för att ladda lastbilar, berättar VD Victor Falkenklev. Nu har vi fått blodad tand, lärt oss mer och satsar därför på fler laddstationer.

RIFIL-stationen i Malmö har 22 laddare och på de tre tillkommande orterna byggs åtta laddare vardera. Vid varje station finns dessutom befintliga eller nya möjligheter att handla mat och dryck under tiden som laddningen pågår.

– Medan vi främst utnyttjar stationen i Malmö för laddning av våra egna fordon tror vi att de tre nya stationerna får ett stort inslag av externa kunder. Dessutom har vi tagit till lite i överkant för framtida behov. Vi ser även ytterligare möjligheter att anlägga fler RIFIL-anläggningar i Skåne under de kommande åren, säger Victor Falkenklev.

Varje CCS2-laddare på de nya stationerna kommer att erbjuda 350 kW för det växande antalet batterielektriska stadslastbilarna och för de kommande ellastbilarna för regionala transporter.

Scania Sverige ska leverera utrustning från Kempower för de nya laddstationerna i Hörby, Höör och Perstorp.

– Tack vare detta samarbete får Skåne ett effektivt nät för att ladda ellastbilar, vilket kommer att underlätta övergången till fossilfria transporter, säger Håkan Roupé, Scania Syd. Det öppnar för nya transporter med längre räckvidd och blir därmed ett bra alternativ för fler.

Falkenklev Logistik etablerar den nya laddstationen i Perstorp med stöd från Energimyndigheten samt stationerna i Hörby och Höör med stöd från Klimatklivet från 2022.