Nyheter

Nytt kartverktyg visar bredbandsutbyggnaden i Region Stockholm

Region Stockholm lanserar nu ett lättillgängligt kartverktyg där det går att följa hur bredbandsutbyggnaden går i Stockholms län.

Stockholms län har kommit långt i bredbandsutbyggnaden men det finns fortfarande många hushåll och verksamheter på landsbygden och i skärgården som saknar tillgång till bredband med snabba hastigheter. Där har knappt 65 procent av hushållen och arbetsställena tillgång till bredbandsinfrastruktur medan Stockholms län i stort har 98 procent.

Under år 2021 och 2022 har 99 projekt i Stockholms län sammanlagt tilldelats 250 miljoner kronor, från Post- och telestyrelsen (PTS), för att anlägga bredband i områden där det är för dyrt att bygga ut på kommersiell grund. Stockholms län har fått en relativt stor andel av det totala stödet i landet, nästan nio procent. Stödet fördelades till utbyggnadsprojekt runt om i länet och omfattade över 13 000 byggnader.

Av dessa var nästan 8 000 fritidshus och resten var permanenta hushåll eller arbetsplatser. Om alla projekt genomförs återstår omkring 2 000 hushåll som inte har tillgång till bredband på landsbygd och i skärgården.

Kartverktyg för bredbandsstödet

Region Stockholms kartverktyg visar fakta om samtliga bredbandsprojekt som finansieras med offentliga medel. Kartan visar även hur bredbandsutbyggnad ser ut i länet som helhet. Verktyget riktar sig till beslutsfattare, kommunala bredbandssamordnare och invånare i länet som behöver och vill följa bredbandsutbyggnaden i Stockholms län.

Foto: Erich Westendarp