Nyheter

Unik svensk tillverkningsteknik kan revolutionera tung trafik

Genom att signifikant minska vikten på dagens släp räknar svenska startupen STILRIDE med att kunna skapa en mindre revolution inom den tunga trafiken. Den lägre vikten kan såväl öka effektiviteten rejält inom all form av vägbunden transport som bidra till avsevärt lägre klimatpåverkan.

Startupen STILRIDE har det primära målet att lansera sin egen motorcykel, SUS1, som ska släppas inom kort. Men i bakgrunden finns även den egenutvecklade och unika tillverkningsmetoden STILFOLD, där man böjer och viker stålplåt i en origami-liknande process. Tekniken har stor potential att förändra och förnya all typ av stålproduktion, framför allt genom att det behövs mindre råvara för motsvarande bärighet i en konstruktion.

Tanken är att tekniken STILFOLD ska kunna användas på flera områden, vilket bland annat har lett till samarbeten med bland andra Polestar och rymdbolaget I.S.A.A.C. Nu har man även räknat på möjligheten att använda tekniken för att ersätta dagens lastbilssläp. – Med vår teknik löser vi två stora utmaningar för tung trafik i dag.

– Dels ökar vi effektiviteten genom att man kommer kunna lasta mer på varje släp, men framför allt tar vi tag i en växande miljöutmaning. Tung trafik står för över en fjärdedel av utsläppen i Europa i dag och den andelen lär öka om vi inte får fart på elektrifieringen och andra alternativa drivmedel. Vår lösning ger direkta och stora miljöfördelar, i allt från produktion till faktisk användning, säger Jonas Nyvang, grundare och VD för STILRIDE.

Enligt tidigare beräkningar från STILRIDE är det fullt realistiskt att minska vikten avsevärt på ett tungt lastbilssläp jämfört med dagens lösningar. Det innebär i sig möjligheten att effektivisera lasten och/eller att förlänga räckvidden. För kommande el-lösningar på lastbilsfronten är det en potentiell revolution.

– Vikten är en av de absolut viktigaste faktorerna när det gäller el-drift, så genom att påverka den når vi en rad fördelar med vår lösning. Det mest intressanta här är också att det här inte kräver något extra annat än att släpen moderniseras. Även för dagens fossildrivna trafik skulle det innebära klara förbättringar och möjlighet att påverka klimatavtrycket, fortsätter Jonas Nyvang.

STILRIDE har i arbetet tagit fram en tidig skiss över ett släp för tung trafik, som det skulle kunna se ut med STILFOLD som tillverkningsteknik.

Fokus har legat på ett aerodynamiskt och viktmässigt optimerat släp.

Några nyckeltal, jämfört med ett traditionellt släp: 

90 procent färre delar. Förenklar tillverkning och minskar miljöavtryck avsevärt.

30 procent mindre materialåtgång vid tillverkning. Kostnadseffektivt och miljömässigt mindre påverkan.

Ökad lastkapacitet med över 5 procent.

– Bara i Sverige görs det över 40 miljoner transporter med tung lastbil årligen, så det säger sig själv att en ökad lastkapacitet på 5 procent på varje körning, eller mindre bränsleförbrukning, skulle kunna ge enormt positiva effekter på miljön, avslutar Jonas Nyvang. 

Som exempel har STILRIDE räknat mer specifikt på påverkan inom tillverknings och gruvindustrin. Lågt räknat skulle en ökad lastkapacitet på fem procent per last kunna innebära en besparing på 12.000 ton CO2 årligen, bara inom de områdena.

– Den skiss som finns kring ett släp tillverkat genom STILFOLD-tekniken skulle erbjuda bättre aerodynamik, minskad vikt, mindre bränsleåtgång och en ökad lastkapacitet. Det kan i nästa steg ge en avsevärd förbättring vad gäller den tunga trafikens klimatpåverkan,, säger Henrik Seurin, ståldoktor på KTH.

Ett lastbilssläp fungerar för STILRIDE som ytterligare ett exempel där den unika tekniken STILFOLD kan användas på ett nytänkande sätt och skapa nya och förändrade förutsättningar för en hel bransch.