Nyheter

Hyundai utvecklar automatisk laddningsrobot för elbilar

Hyundai Motor Group (Hyundai) har utvecklat en automatisk laddningsrobot (ACR) för elbilar (EV) och släppte idag en film som visar dess funktion (YouTube-länk).

ACR för elbilar är en en-armsrobot som kan ansluta en kabel till en elbils laddkontakt och avlägsna den igen när laddningen är slutförd. Filmen med den riktiga roboten som laddar en bil följer upp efter CGI-versionen som släpptes av Hyundai i juli, förra året. (Länk till ACR-filmen som släpptes i juli, 2022)

Den nya filmen börjar med att en Hyundai IONIQ 6 parkerar autonomt vid en laddplats för elbilar. När bilen står stilla kommunicerar ACR med fordonet för att öppna laddningsluckan, genom att först beräkna den exakta platsen och vinkeln via en integrerad kamera.

Roboten hämtar sedan laddkabeln, fäster den i bilens kontakt och startar laddningssessionen. När laddningen är klar tar roboten bort kabeln, placerar den åter på ursprungsplatsen och stänger bilens laddlucka.

– ACR kommer bidra med att förenkla elbilsladdning och göra den bekvämare, särskilt i mörka miljöer. Den kommer även att förbättra tillgängligheten, speciellt för personer med rörelsehinder då laddningskablar blir allt tjockare och tyngre för att möjliggöra höghastighetsladdning, säger Dong Jin Hyun, Head of Robotics Lab på Hyundai Motor Group. Vi kommer fortsätta att utveckla ACR för ökad säkerhet och mer bekvämlighet, så att alla elbilskunder snart kan dra nytta av roboten på sin lokala laddstation.

ACR som vid första anblick kan upplevas enkel, är ett exempel på Hyundais avancerade robotteknologi. Hyundais Robotics Lab har tagit hänsyn till flera olika variabler vid utvecklingen av ACR, såsom bilens parkeringsplats, formen på laddluckan, väder, potentiella hinder och laddkabelns vikt.

För att roboten säkert skall kunna fästa laddkabeln till kontakten krävs mjukvaruteknik som samtidigt kan beräkna multipla variabler. För det ändamålet har Hyundai utvecklat en algoritm som tillämpar 3D-kamerabaserad AI-teknik för robotar. En teknologi som används tillsammans med nästa generationens styrteknik, vilken möjliggör för robotar att på ett exakt sätt hantera tunga laddare.

Med tanke på att majoriteten av alla EV-laddare är installerade utomhus utan skydd för väder, byggde Hyundais ingenjörer en skräddarsydd utomhusladdare för elfordon på sitt FoU-center med möjlighet att utvärdera prestanda under varierande förhållanden. Som ett resultat är ACR vatten- och dammtät enligt IP65, och robotens prestanda har förbättrats avsevärt så att den kan användas även i extrema miljöer. Ingenjörerna har dessutom installerat en säkerhetsstolpe med inbyggd lasersensor runt roboten som skall förhindra eventuella olyckor genom att upptäcka både stillastående och rörliga hinder.

Hyundai räknar med att automatiska laddningsrobotar avsevärt kommer att öka bekvämligheten vid laddning av elbilar i framtiden. Kombinerat med autonom parkeringsfunktionalitet kan de dessutom förbättra laddningsprocesser genom att sekventiellt ladda flera parkerade fordon.

Nyligen avtäckta ACR kommer att visas i Hyundai Motors mässmonter under 2023 Seoul Mobility Show som arrangeras från 31 mars till 9 april.