Nyheter

NIRA Dynamics levererar information om beläggningskvalitet och vägskador till Trafikverket

Trafikverket har valt NIRA Dynamics i en innovationsupphandling för utveckling och demonstration samt köp av en tjänst som möjliggör insamling av information om beläggningsskador med uppkopplade fordon.

I takt med att digitaliseringen accelererar har möjligheten att få information av högre kvalitet om väginfrastruktur ökat. Detta kan ge värdefull data till Trafikverket och bidra till ett mer hållbart och kostnadseffektivt vägunderhåll.

– Med insamling av anonymiserad fordonsdata från uppkopplade fordon borde vi kunna uppnå bättre beslutsfattande och därmed bättre vägunderhåll, säger Fredrik Lindström, nationell samordnare för vägytmätningar på Trafikverket.

2022 startade Trafikverket projektet Anslutna vägbeläggningsmätningar för att utveckla, testa och utvärdera möjligheten att använda befintliga sensorer i vanliga uppkopplade fordon för att samla in information om beläggningskvalitet och skador. Kontrakt har tecknats med tre leverantörer, NIRA Dynamics är en av dem, Mercedes-Benz och ZenseAct är de andra.

– Vi är glada över att fortsätta samarbetet med Trafikverket. Efter år av hjälpt till att förbättra vinterunderhållet kan vi också stödja med data och tjänster som hjälper till att förbättra vägunderhållsplaneringen året runt, säger Lisa Åbom, vd på NIRA Dynamics.

Innovationsupphandlingen omfattar utveckling, demonstration och köp av tjänst i en enda transaktion. Projektet inleds med att studera skadade områden som inte kan fångas genom traditionella vägytasmätningar, såsom gropar, frostskador och andra vinterskador.

– Det unika är att avtalet omfattar både utveckling av en lösning som idag inte finns på marknaden och framtida köp av tjänsten ‘anslutna vägytemätningar’ under flera år. Genom att teckna kontrakt med flera parter kan vi både skapa en marknad och få de lösningar vi behöver, säger Sirpa Lindén, inköpare på Trafikverket.

– Vår roll i projektet är att bistå projektledningen på Trafikverket med kommunikation och att stödja leverantörernas utvecklingsarbete genom innovationscoaching. Vi ska även se till att erfarenheter från projektet hanteras genom kontinuerlig reflektion och lärande, säger Hawzheen Karim, fokusområdesledare för hållbart underhåll på InfraSweden.

– Vi vet från Digital Winter-projektet att innovation är mycket mer än teknikutveckling. Det kräver också utveckling av behovsägarens verksamhet/organisation, regelverk, kunskap och affärsmodeller för att ge behovsägaren möjlighet att använda den nya tekniken i deras verksamhet, avslutar Anders Asp, Projektledare på Trafikverket.

Foto: John Howard