Nyheter

Banbrytande 5G-projekt för bättre vård

Telia och Region Stockholm ingick under hösten ett innovationssamarbete, som är en del av ett större projekt som nu genomförs för att testa hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Som en del i samarbetet har Telia byggt en 5G-testbädd på ett akutsjukhus inom Region Stockholm, ett av de första i sitt slag för vården.

I innovationsprojektet Platsoberoende mobila vårdlösningar testar just nu flera av Region Stockholms vårdverksamheter och fastighetsbolag innovativa tekniska lösningar på en avancerad teknisk plattform. Denna plattform är baserad på en så kallad 5G-testbädd som Telia byggt på ett akutsjukhus inom Region Stockholm. Telia ansvarar även för drift och utveckling av testbädden, samt bidrar med innovationsprojektledare och teknisk kompetens. Ett av målen med samarbetet mellan Telia och Region Stockholm är att förstå vilka tekniska krav som ställs på 5G-nätet och de system och lösningar som kopplas upp via nätet.

– Ny teknik skapar möjligheter för både en mer tillgänglig och kvalitativ vård. Samtidigt är hög patientsäkerhet en förutsättning för den fortsatta digitala utvecklingen av vården. Och det i sin tur ställer krav på robusta och säkra kommunikationslösningar, och det är precis vad 5G-tekniken är utvecklad för, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telias företagsaffär.

5G-testbädden möjliggör tester av nya innovativa tjänster som kan komma patienter och vårdpersonal till nytta, till exempel videokommunikation i realtid mellan ambulans och akutmottagning innan patienten kommer till sjukhuset. Tekniken kan också användas för att ge avancerad realtidsinformation om sjukhusens lokaler, exempelvis vid värmeböljor. Behovet av vård kan vara stort samtidigt som det ibland är långt till sjukhuset, eller en olycksplats där många kan behöva vård samtidigt. Möjligheten att snabbt komma i kontakt med vården kan skyndas på med hjälp av mobila kommunikationslösningar som 5G.

Om projektet Platsoberoende mobila vårdlösningar

Projektet Platsoberoende mobila vårdlösningar drivs av Region Stockholm, där avdelningen Forskning och innovation inom regionledningskontoret, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Locum AB samverkar. Projektet sker i samverkan med andra verksamheter inom Region Stockholm, Vårdbolaget Tiohundra, Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms län sjukvårdsområde. Externt avtalade samverkanspartners är Telia AB och Dedalus AB. Projektet planerar att rapportera sitt arbete under första halvåret 2023.

Mer information:

 https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/5g-teknik-kan-ge-snabbare-behandling/