Nyheter

Europeiska investeringsbanken samarbetar med Volta Trucks om lån på 450 miljoner kronor

Volta Trucks, bekräftar att Europeiska investeringsbanken, EIB, samarbetar med företaget kring ett riskinvesteringslån på 40 miljoner Euro (ca 450 miljoner kronor). Finansieringen från EIB ska stötta utrullningen av infrastrukturen kring Volta Trucks unika helhetsservice för elektriska kommersiella transporter, Truck as a Service (TaaS), under perioden 2023-2026.

EIB uppger att målsättningen med finansieringsstödet till Volta Trucks är att bidra till elektrifieringen av Europas vägtransportsektor genom att stötta utbyggnaden och spridningen av elektriska lastbilar.

Projektet ligger i linje med EU-kommissionens omfattande ramverk av regler för att reducera utsläpp av växthusgaser, som också inkluderar initiativen Sustainable and

Smart Mobility Strategy (December 2020) och EU Green Deal (November 2021). Dessutom bidrar projektet till EIBs målsättning kring hållbara transporter och klimatåtgärder, Sustainable Transport and Climate Action, och håller sig därmed inom bankens utlåningspolicy, Transport Lending Policy.

Volta Trucks VD, Essa Al-Saleh:

 – Att vi får stöd och godkännande av Europeiska invrsteringsbanken är såklart en väldigt viktig bekräftelse av våra ambitiösa mål att vara en ledare i Europa inom elektriska vägtransporter. Vi är övertygade om att vår Truck as a Service, som EIB nu stöttar, kommer att underlätta arbetet och minimera besvären för vagnparkschefer och förvaltare av fordonsflottor som nu vill starta arbetet med att elektrifiera sina flottor. Och lånet från EIB kommer att påskynda detta avsevärt.

FAKTA – VOLTA ZERO

Volta Zero är världens första helelektriska 16-tons lastbil som är designad från grunden för stadstrafik och godstransporter i city. Fordonet har en beräknad operativ körsträcka på 150–200 kilometer med ett fulladdat batteri.

Volta Trucks arbetar efter en uttalad målsättning att konstruera och tillverka de säkraste lastbilarna för stadstrafik. Den unika designen som från början utvecklades från elektriska drivlinor har kraftigt ökat säkerheten för både förare och fotgängare i trafiken. Föraren av en Volta Zero sitter centralt positionerad och lågt placerad i förarhytten jämfört med föraren i en konventionell lastbil i samma storleksklass med förbränningsmotor. Detta kombinerat med ett extra brett synfält på 220 grader tack vare den glashus-inspirerade designen av förarhytten, minimerar döda-vinkeln och ger föraren full kontroll och största möjliga visibilitet omkring fordonet.

Volta Trucks introducerar och också sitt unika Truck as a Service-erbjudande som utmanar existerande modeller för finansiering och service kring kommersiella transporter och fordonsflottor. Truck as a Service innebär en kraftig förenkling för transportansvariga som önskar ställa om till elektrifierade fordon, och hjälper dem i varje steg genom att erbjuda ett logistikpaket för en konkurrenskraftig månadsavgift där allt ingår: En Volta Zero, all ladd-infrastruktur, all service, kontinuerligt underhåll, försäkring och utbildning av medarbetare. Allt för att skapa så hög effektivitet och så mycket ”up-time” som möjligt för kunden.

FAKTA – VOLTA TRUCKS

Volta Trucks bildades i Sverige 2019 av grundarna Carl-Magnus Norden och Kjell Walöen och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets målsättning är att påskynda och leda omställningen till elektriska lastbilar för transporter i storstäder, framför allt i Europa.

En viktig ambition för Volta Trucks är att utveckla säkra och hållbara transporter med lastbilar. Volta Trucks har därför sedan starten inlett en rad samarbeten och partnerskap med etablerade globala leverantörer inom den kommersiella fordonsindustrin för att snabbt kunna uppnå sin ambitiösa målsättning för produktutveckling och produktion. Totalt har Volta Trucks tagit in ca 3,6 miljarder kronor (360 miljoner Euro) i investeringskapital sedan starten 2019.

Volta Trucks har kontrakterat österrikiska Steyr Automotive GmbH för produktion av Volta Zero. Under sommaren 2022 inledde företaget produktionen av de första så kallade produktionsverifikationsprototyperna (Produktion Verification Prototypes), innan serietillverkningen av beställda kundfordon inleds under början av andra kvartalet 2023.

Företaget håller också på att etablera sitt nätverk av serviceanläggningar, ”Volta Trucks Hub”, på de marknader där lanseringen av Volta Zero inleds. Anläggningar i London, Paris, Duisburg och Madrid är redan på plats.