Nyheter

Systemintegrerade laddpunkter avgörande

Samhällsutmaningen att accelerera tillgången till elbilsladdning kräver ett kvalificerat systemsynsätt och integration. Detta för att inte komplexiteten och problemen ska föras över på beställaren och användaren.

– Det är med elbilarna och laddinfrastruktur precis som det alltid har varit med tekniksprång, det mesta behöver förenklas och utgå från befintliga strukturer för att det stora flertalet ska ta till sig det nya. Men det gäller inte bara elbilarna utan i lika hög grad hur man installerar laddpunkterna och hur de samverkar med fastighetens elnät. Även att kunna integrera mot befintliga system och se faktisk förbrukning blir viktigare i takt med skenande elpriser. Redan vid ett fåtal laddpunkter blir installationen betydligt mer komplex än vid en enstaka laddare, anser Andreas Lundqvist, affärsutvecklingschef för Zpark Energy System.

Effektiva helhetslösningar

– Syftet är att uppnå effektiva helhetslösningar och undvika följdproblem för våra kunder. För att accelerera övergången krävs ett kvalificerat systemsynsätt. Detta för att inte komplexiteten och problemen ska föras över på användaren och beställaren, säger Andreas Lundqvist.

Han och företaget har deltagit i flera av eComExpos mässor, där de genom åren utvecklat partnerskap med många aktörer på marknaden och samtidigt märkt hur medvetenheten kring och kraven på laddinfrastruktur har förändrats.

– Bland de problem som håller tillbaka elektrifieringen är komplexiteten och det bristfälliga utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen, långa ledtider för region- och lokalnät samt bristfälligt systemstöd.

– eComExpo är en viktig kommunikationsplats för att komma i kontakt med marknaden. Idag är endast 4 till 5 procent av bilflottan elektrifierad. En avgörande begränsning är svårigheten att integrera mot befintliga system och samtidigt tillhandahålla laddare utan att dimensionera om det lokala elnätet, säger Andreas Lundqvist.

eComExpo är en fackmässa för fossilfria transporter inom alla segment, en mässa som inte är fast i tekniska lösningar. Här är det öppet för drivmedel som el, vätgas och biobränslen och fokus på allt från långtradare och transportcyklar till eldrivna flygplan och oceangående moderna segelfartyg.

Höstens mässa hålls den 27 – 28 september på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Under nordisk expansion

Zpark Energy Systems levererar världsledande laddinfrastruktur och är affärsverksamheten inom företagsgruppen Tech Invest North som även innefattar utvecklingsverksamheten GREPIT och produktionsverksamhet Lasercom.

Det ursprungliga bolaget, Grepit AB, grundades 2014 och utvecklar embedded systems inom både mjuk- och hårdvara. Gruppen omsätter idag över 100 miljoner SEK årligen med verksamhet över hela landet. Företaget är under nordisk expansion med en stabil affärsmodell, god lönsamhet och utan externt kapital. Genererad vinst används för kundernas räkning i syfte att kunna ligga i absolut framkant inom R&D.

Några svenska referenskunder bland företagets fler än 11 000 installationer är Volvo, PEAB, Heimstaden och LKAB.