Nyheter

Nytt verktyg ska hjälpa finanschefer minimera risker med hjälp av AI

Den ledande leverantören av lösningar för digital transformation, Tech Mahindra, lanserar nu AceFin™, en AI-baserad Business Process-as-a-Service (BPaaS)-lösning utformad för att hjälpa finanschefer att optimera beslutsfattande genom strategiska insikter. Lösningen integrerar datakällor från olika IT-system enligt en ”Single Source of Truth”-arkitektur som maximerar datans tillförlitlighet och som ger ekonomiavdelningen ett optimerat underlag för beslutsfattande med minimerade risker.

Med hjälp av AceFin™ kommer finanschefer kunna följa mätdata över flera affärsenheter och platser, samtidigt som områdesspecifika djupdykningar i affärsområden eller processer möjliggörs. AceFin™- kommer även att göra verksamheten mer överblickbar genom att sammanföra finansdata från olika affärsområden i realtid.  Detta ger finanschefer och deras team möjlighet att upptäcka problem i olika affärsfunktioner och åtgärda dem i tid genom att eskalera dem till lämpliga intressenter.

– Idag ser vi hur CFO:er allt oftare vänder sig till AI-drivna lösningar för att förbättra sin beslutsförmåga och öka smidigheten i ekonomi- och redovisningsfunktionerna. AceFin™ möter de växande behoven inom industriell verksamhet och kommer att hjälpa finanschefer att fatta beslut baserat på djupa datainsikter och AI/ML-baserade prognosmodeller. Detta kommer i huvudsak bidra till att driva lönsamhet och tillväxt samtidigt som riskerna minimeras, säger Birendra Sen, Business Head, Business Process Services på Tech Mahindra.

Lösningen är baserad på ett avancerat datamining-verktyg som kan omvandla komplexa data till analyser och insikter och som rapporterar KPI:er i realtid. Den fokuserar också på operativa finansierings-KPI:er och gör komplex dataanalys enkel. Samtidigt som lösningen optimerar beslutsfattande väntas den också kunna bidra till att minimera intäktsläckage kopplade till investeringar, sammanslagningar och förvärv (M&A) och avyttringar.

Lanseringen av AceFin™ är en del av Tech Mahindras NXT.NOW™-ramverk, som syftar till att förbättra ”Human Centric Experience”, med fokus på att investera i framväxande teknologier som möjliggör digital transformation för att möta kundernas föränderliga behov.