Nyheter

YIT-ledda Kupittaan kärki partnerskapsprojekts allians går in i utvecklingsfas

Åbo stad i Finland har bekräftat allianskontraktet för partnerskapsprojektet Kupittaan kärki och ordningen för projektplaneringsfasen med det YIT-ledda Terävin kärki-konsortiet. I december utsåg Åbo stad konsortiet Terävin kärki till vinnare av allianstävlingen.

Projektet omfattar genomförandet av en däcksstruktur tvärs över järnvägen och Helsingforsgatan, en parkeringshall och Taito-campus vid Åbo Yrkesinstitut i området, som sammanför stadsdelarna Kupittaa och Itäharju.

Alliansavtalet för partnerskapsprojektet Kupittaan kärki undertecknades måndagen den 27 mars 2023, vilket bekräftar övergången till projektets utvecklingsfas.

– Ur stadsutvecklingssynpunkt är partnerskapsprojektet Kupittaan kärki som genomför utvecklingen av Turku Science Park ett av de viktigaste stora projekten i Åbo. Åbo vetenskapspark kommer att bli en viktig knutpunkt för arbete och utbildning och utgör en plattform för möten mellan både nuvarande och framtida topptalanger. Med översiktsplanen Kupittaan kärki och de nya trafikarrangemangen kommer områdets centrala roll som länk mellan olika trafikslags linjer att öka ytterligare, säger Minna Arve, Åbo borgmästare.

Terävin kärki-allianskonsortiet består av YIT Finland Ltd, Lundén Architecture Oy och Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy, samt COBE A/S, AFRY Finland Oy och WSP Finland Oy som utpekade underleverantörer. Konsortiet valdes ut att genomföra partnerskapsprojektet Kupittaan kärki genom ett offentligt upphandlingsförfarande, vars beslut fastställdes av Åbo stadsstyrelse i december 2022.

– Alliansens partier bildar en helhet som består av mycket olika styrkor, vilket möjliggör en balanserad och mångsidig utveckling av området. Det här är ett exceptionellt projekt, eftersom en vision för ett helt nytt distrikt skapas samtidigt, och alliansens parter har en ambitiös inställning till denna uppgift, säger Ari Mäkinen, VD för Turun teknologiaja tiedepuisto Oy. .

Under den nu pågående utvecklingsfasen utarbetas projektplaner för däckskonstruktionen som korsar Helsingforsgatan och järnvägen, den tillhörande obligatoriska parkeringshallen och campus Taito. Under utvecklingsskedet kommer även en lokal detaljplan att upprättas för planområdet.

Översiktsplanen för Kupittaan kärki och den lokala detaljplanen efter översiktsplanen ska utveckla området både funktionellt och trafikmässigt. Utarbetandet av översiktsplanen vägleds av principerna om hållbar stadsutveckling och ansvarstagande samt en helhetssyn på behoven hos framtidens aktörer i området. Den transportlösning som ska utarbetas ska vara flexibelt kopplad till stadens övriga trafiktjänster. Det är också viktigt att skapa ett område som är livsviktigt och funktionellt 24/7, året runt.

– Projektet kommer att få stora konsekvenser för många andra projekt i utvecklingen av Kupittaaområdet och hela Åbo stad. Det är ett stort nöje att kunna genomföra ett så betydande och omfattande projekt tillsammans med erfarna och kompetenta partners, säger Eero Lundén, chef för Lundén Architecture Oy.

– Vi är mycket glada över att alliansavtalet nu har undertecknats och vi kan starta utvecklingsfasen av projektet. Jag tror att vi i utvecklingsfasen kommer att lyckas samarbeta med parterna för att förtydliga och förbättra planen på många sätt. Kupittaan kärki är ett av YIT:s största och viktigaste strategiska stadsutvecklingsprojekt och vi kommer att dra nytta av lärdomarna i det i alla våra verksamhetsländer, säger Juha Kostiainen, EVP, Urban Development och ESG på YIT.

Kupittaa är en välbekant verksamhetsmiljö för YIT, eftersom de har genomfört flera projekt i området de senaste åren. Exempel på dessa är kontors- och affärsfastigheten Intelligate, EduCity på campus Kupittaa och nyligen färdigställda ParkCity, stadens största parkeringshall.

Målet är att ta fram projektplanerna för infrastrukturprojektet Kupittaan kärki och campus Taito för beslutsfattande i början av 2024. Projektplanerna kommer att godkännas av Åbo stadsfullmäktige.