Nyheter

Maskinenereprenörerna: ”Nästa vinters snöröjning avgörs redan nu”

”Sveriges kommuner måste ge de utförare som de upphandlar förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.”

Det skriver Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna,i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Utförande av vinterväghållning är en syssla som många har åsikter om. Ofta kritiseras företagen som utför tjänsten i lokalpress och sociala medier när medborgarna inte är nöjda med utförandet. Kvaliteten på snöröjningen avgörs dock inte i kommentarsfält eller sociala medier, utan vid kommunala upphandlares skrivbord.

Låt oss först konstatera att snöröjning och halkbekämpning är viktiga samhällsuppdrag som påverkar människors säkerhet och hälsa.”

LÄS MER: Rapport: Kommunerna usla på att köpa in för kris – ”Bedrövligt”

”Tyvärr uppmärksammas dessa värdefulla tjänster först när de uteblir eller utförs senare än vad allmänheten förväntar sig. Som feedback är detta dock otillräckligt, då kritiken riktas mot fel instans. För medborgarna får den snöröjning och halkbekämpning som kommunerna är villiga att betala för.”

”Det kan handla om inställelsetid, betalningsvilja för beredskapsersättning, och om hur många resurser man anser sig behöva för att röja undan stora mängder snö under de exceptionella väderfenomen som brukar betecknas som snösmockor.”

”Det finns ett växande intresse hos Sveriges kommuner för hur viktig upphandling är för att säkerställa en väl fungerande vinterväghållning. Sedan ett år tillbaka anordnar Maskinentreprenörerna informationstillfällen för upphandlare vid landets kommuner. Dessa har varit uppskattade och gjort att vi tillsammans kunnat dela med oss av våra förutsättningar.”

Läs hela debattartikeln här:             

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/nasta-vinters-snorojning-avgors-redan-nu/