Nyheter

Svensk Kollektivtrafik: ”Nu behövs nya och skärpta åtgärder som får ner utsläppen och stärker tillväxten”

”Matpriserna rusar. Räntorna stiger. Vinterns elpriser har varit rekordhöga. Inflationen är den högsta på över 30 år. Många hushåll är pressade av det ekonomiska läget.”

”När regeringen nu har avbrutit planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, för att istället satsa på järnväg som underlättar för arbetspendling i syfte att stärka jobb och tillväxt i hela landet, bör regeringen satsa på pendel- och regionaltågstrafiken. Det är nödvändigt för att öka människors möjligheter att ta sig till och från arbetsplatser som ligger längre bort och för att företagen ska kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Det är avgörande för landets ekonomiska tillväxt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-04-11/kollektivtrafik-kan-hantera-kostnadskrisen-och-klimatkrisen