Nyheter

WSP vinner nya ramavtal med Umeå kommun

WSP har tilldelats flera ramavtal med Umeå kommun som innefattar bland annat utredning och projektering av gata och mark. Det innebär att WSP:s tillväxtresa i norra Sverige fortsätter.

– Det är glädjande att WSP har fått förtroende att vara en del av kommunens resa mot det nya, gröna Umeå, säger Anders Häggkvist, avdelningschef Vatten på WSP.

Med de nya gröna industrierna och växande kommuner har WSP pekat ut både Västerbotten och Norrbotten som strategiskt viktiga tillväxtregioner. De nya avtalen är viktiga för WSP:s prioritering att växa i norra Sverige.

– När kommuner växer och det görs stora investeringar i industrin har WSP en viktig roll att spela. Med våra expertkunskaper och vår starka lokalkännedom kommer vi att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling, säger Annika Lindgren, avdelningschef Samhällsutformning på WSP.

Fakta om ramavtalen

WSP har vunnit totalt fem ramavtal med Umeå kommun.

Dessa innefattar:

Generalkonsult med ansvar för utredning och projektering gata och mark

Tekniska konsulter för skisser, utredningar och planteringsförslag landskap

Geoteknik

Projekt- och byggledning

Vatten-, avlopp och dagvattenutredningar