Nyheter

Debatt: ”Minska utsläppen – inkludera biogas i reduktionsplikten”

”Att ge reduktionspliktiga aktörer möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt med klimatreduktion från biogas skulle ge en rad fördelar både för svensk transportsektor och biogasproduktion.”

Det skriver Marlene Burwick, Director Public Affairs St1 Sverige AB, Stefan Hermansson, Vd Småländska bränslen AB, Johan Englund, Public Affairs Sweden Gasum AB, Ewout Bakx, Director Nordics OG Clean Fuels – OrangeGas Sverige AB och Åke Birgersson, Vd Hagelsrum Biogas i en debattartikel i Altinget:

”Sverige har haft skattebefrielse på biogas sedan lång tid tillbaka. Det har varit en grundbult i svensk klimatpolitik att klimatsmart biogas inte ska belastas med koldioxidskatt. En dom i EU-tribunalen har nu satt stopp för detta och biogasen är hotad.”

”Den 21 december 2022 fick det tyska bolaget Landwärme rätt mot EU-kommissionen i sin klagan över kommissionens godkännande av den svenska skattebefrielsen för biogas. Bedömningen om Sverige kan skattebefria biogas ska nu göras enligt en mer djupgående granskningsprocess där Landwärmes möjligheter att protestera ökar. Det återstår att se om och när Sverige återigen kan ge skattebefrielse till biogas, men med de nya ändringarna i gruppundantagsförordningen för statsstöd (GBER), ser det återigen ljusare ut.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/minska-utslappen-inkludera-biogas-i-reduktionsplikten