Nyheter

Ny Öresundsförbindelse kan minska antalet godståg mellan Malmö och Lund med 70 procent

Ny Öresundsförbindelse kan minska antalet godståg mellan Malmö och Lund med 70 procent. Ökande godstrafik bidrar till kapacitetsproblem på järnvägen i Skåne. Enligt Trafikverkets basprognos kommer det 2040 köra 69 godståg varje dygn mellan Malmö och Lund. En ny Öresundsförbindelse med godstågskapacitet kan minska antalet godståg på sträckan med 70 procent enligt nya beräkningar.   

En ny Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – Europaspåret – är enda förslaget till en ny Öresundsförbindelse som kan skapa ny kapacitet till godståg. Förslaget skulle skapa ett nytt attraktivt stråk för godståg till och från Sverige via Landskrona-Teckomatorp-Eslöv. Det skulle innebära färre godståg på Öresundsbron och de hårt belastade spåren Malmö-Lund-Eslöv och Malmö-Kävlinge-Teckomatorp. Därmed skapas möjligheter för förbättrad persontrafik och arbetspendling.

– Vi vet att godstågstrafiken över Öresund kommer öka kommande år inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. Med Europaspåret skulle en stor del av godstrafiken flyttas från Öresundsbron till Europaspåret och därmed skapas möjligheter för bättre arbetspendling i Skåne, säger Christian Alexandersson, projektägare för Europaspåret.

Enligt Trafikverkets basprognos kommer det 2040 köra 69 godståg varje dygn på sträckan Malmö-Lund-Eslöv. Nya beräkningar visar att Europaspåret skulle minska antalet godståg med 70 procent till 21 godståg. På sträckan Malmö-Kävlinge-Teckomatorp minskar godstågen med hela 90 procent 2040 från 29 enligt basprognosen till 3 med Europaspåret.

– Att en ny Öresundsförbindelse kan förändra järnvägstransporterna och frigöra kapacitet är ett viktigt perspektiv som bör ingå i Trafikverkets pågående utredningar om kapacitet i Skåne och över Öresund för att ta ett helhetsgrepp om problemen, säger Christian Alexandersson.

Foto: Hans Stolpe