Nyheter

Standab rekryterar Voi profil för att lösa några av branschens största utmaningar

Svenska Standab, världsledande leverantör av parkeringsställ för delad mikromobilitet, meddelar att företaget rekryterar Erik Bergqvist som ny affärsutvecklingschef. Erik Bergqvist, som också går in som delägare i Standab, kommer senast från flera tunga befattningar inom affärsutveckling och policy på Voi.

Standab som grundades 2020 har hittills levererat fler än 1 500 modulära mobilitetshubbar för operatörer som Voi, Tier, Superpedestrian, till kollektivtrafiksmyndigheter såsom Hamburg Hochbahn och Berlin (BVG/Jelbi) och till fastighetsägare som Vasakronan och Castellum. Mobilitetshubbarna finns i över 45 städer i 10 länder runt om i Europa.

– Bara i Europa beräknas delad mikromobilitet att växa med över 400 procent till 2030. Infrastruktur har blivit en avgörande fråga för både städer och operatörer där vi som ledande leverantör är väl positionerade. Att få in rätt erfarenhet och kompetens är avgörande och Erik Bergqvist kommer att vara ett viktigt tillskott i vår fortsatta satsning, säger Marcus Adolfsson, Vd och medgrundare av Standab.

– Jag har haft förmånen att samarbeta med Standab i min tidigare roll och är imponerad av företagets utveckling. Det finns en enorm potential framåt när efterfrågan för digital och fysisk infrastruktur för delad mikromobilitet ökar. Under min tid på Voi har jag sett ett allt större behov av en oberoende samarbetspartner som kan brygga gapet mellan operatörer och städer. säger Erik Bergqvist, ny affärsutvecklingschef på Standab.

Integreringen av nya trafikslag i städer som elsparkcyklar och elcyklar kräver smart infrastruktur och långsiktigt hållbara parkeringslösningar. För att lösa några av utmaningarna för både städer och industrin står bolaget i startgroparna med att lansera nästa generations modulära och smarta parkeringslösningar.

– Vi är i en spännande fas där vi just nu utvecklar nästa generations parkeringslösningar som bland annat erbjuder laddning och förbättrad positionering, samtidigt som vi är i en pågående finanseringrunda för att fortsatt skala upp, fortsätter Marcus Adolfsson.

På bilden från vänster: Erik Bergqvist och Marcus Adolfsson