Nyheter

Många dåligt förberedda på säkerhetsrisker vid distansarbete

Den övergång till hybridarbete vi upplevt de senaste åren har lett till både större möjligheter och ökade utmaningar för många företag. I den finansiella tjänstesektorn har övergången till distansbete belyst behovet av att balansera fördelarna med verktyg för produktivitet med nödvändiga och regulatoriska krav.

Enligt en undersökning genomförd av Osterman Research arbetade 18 procent av anställda i finansiella tjänsteföretag hemifrån före pandemin, att jämföra med över 80 procent i dag. Men trots skiftet uppger fyra av fem företag i den hårt reglerade finansiella tjänstesektorn att de inte är tillräckligt förberedda på de säkerhetskrav som följer av en personal som arbetar hemifrån. Trots det anger nästan 30 procent av de tillfrågade en önskan om att merparten av deras personal ska fortsätta arbeta hemifrån.

– Många företag har kanske inte insett vilka säkerhetsrisker som hemarbete faktiskt innebär, framför allt när det kommer till sektorer som hanterar så känslig information som den finansiella tjänstesektorn. Det bästa sättet att förebygga den här typen av risker är genom kontinuerlig säkerhetsutbildning för de anställda, och anpassa den till en vardag där distansarbete är en självklarhet för anställda, säger Mikael Järpenge, teknisk cybersäkerhetsexpert på Proofpoint.

Därtill kan läggas att en ökad personalomsättning leder till ytterligare oro, inte minst bland svenska it-säkerhetschefer där hälften menar att det skapar ännu större utmaningar inom organisationen. Att anställda lättare läcker data utanför kontorsmiljön (69 procent) och att företag inte har samma nivå av insyn i vad anställda gör (68 procent) listas som de två främsta riskerna för insiderhot. I samma undersökning uppger 51 procent av de svenska it-säkerhetscheferna att de har sett en ökning av riktade attacker under det senaste året.

Samarbetsverktyg skapar huvudbry

Användandet av samarbetsverktyg som Zoom, Microsoft Teams och Slack har växt kraftigt under senare år. En nyligen genomförd undersökning från McKinsey visar att 85 procent av företagen har sett en ökad användning av dessa verktyg.

En av de främsta utmaningarna av den ökade användningen av samarbetsverktyg r är att de inbyggda funktionerna för att samla in och monitorerna innehåll varierar kraftigt beroende på plattformen, vilket gör det svårt för företag att följa de regler och säkerhetskrav som ställs på dem.

Dessutom utgör den interaktiva karaktären hos verktygen med chattar och fildelning en utmaning för företag när det kommer till övervakning. Detta har gjort apparna till måltavlor för cyberattacker som ransomware och kontokapningar.

Ytterligare en säkerhetsaspekt som tydliggjorts i övergången till distansarbete är behovet av att ta itu med användningen av personliga enheter för arbetsrelaterade aktiviteter. Det inkluderar att minska så kallad skugg-it – alltså att anställda använder verktyg som inte godkänts av it-avdelningen.

– En viktig aspekt är att ha såväl insyn som insikt samt att veta kontexten kring enskilda inloggningsförsök och de identiteter och användare som försöker logga in. För att kunna fatta ett informerat beslut om att exempelvis bevilja tillgång till affärskritiska data behöver systemet kunna veta att när en viss identitet loggar in från en tidigare okänd IP-adress och vilken applikation som ber om tillgång, säger Mikael Järpenge.

Foto: Oleksandr Pidvalnyi