Nyheter

Nu lanseras AUTO1 Group Price Index

AUTO1 Group SE, Europas ledande digitala plattform för att köpa och sälja begagnade bilar, lanserar nu AUTO1 Group Price Index, The European Used Car Price Report. AUTO1s nya index beskriver den månatliga utvecklingen av försäljningspriserna för begagnade bilar i grossistledet för bilhandeln (justerat för mix, körsträcka och säsong) i Europa sedan 2015 baserat på cirka 3,6 miljoner begagnade bilar.

– Som europeisk marknadsledare med en marknadsandel på 2,5 % erbjuder vi det största urvalet av begagnade bilar i alla prisklasser i mer än 30 europeiska länder. 2022 sålde AUTO1 Group fler än 649 000 fordon via sina webbplatser och appar. Genom att utnyttja den transaktionsdata vi har sedan företaget grundades, har vi utvecklat ett banbrytande index som mäter pristrender på grossistmarknaden för begagnade bilar och ger insikter till hela branschen, säger Ted Sporre, VP AUTO1 Group Nordics.

Rekordstor nedgång i grossistpriset för begagnade bilar under fjärde kvartalet 2022

Efter betydande ökningar av priserna på begagnade bilar under flera kvartal i rad från och med april 2021, nådde grossistpriserna en topp i juli 2022 med ett index på 171,6. Priserna på begagnade bilar steg under hela 2021 och 2022 på grund av Covid-19-pandemin, bristen på halvledare och därmed brist och långa leveranstider för nya bilar samt ett allmänt inflationstryck.

Efter toppen i juli 2022 sjönk priserna. Detta var den kraftigaste minskningen sedan indexet startade 2015; grossistpriserna sjönk med 11,8% under hela fjärde kvartalet, från det högsta indexvärdet på 171,6 i juli 2022 till årets slutvärde på 151,3 i december 2022.

Stabilisering av priserna på begagnade bilar under Q1 2023

Efter den kraftiga prisnedgången under fjärde kvartalet 2022 ser AUTO1 Group nu en mer stabil prismiljö för grossistpriserna på begagnade bilar under första kvartalet 2023: AUTO1 Group Price Index minskade från januari till februari med 0,1%, med ett index som gick från 149,3 till 149,1. Med de senaste siffrorna steg AUTO1 Group Price Index från 149,1 i februari till 150,9 i mars, en ökning med 1,2%. Totalt sett ökade priserna något med 1% från januari till mars.

AUTO1 Group Price Index kommer att publiceras månadsvis framöver och belysa den senaste prisutvecklingen på den europeiska marknaden för begagnade bilar.