Nyheter

Ny överenskommelse ökar arbetsmarknaden för maskinförare

Parterna i yrkesnämnderna BYN och TYA har uppdaterat tidigare överenskommelse om att erkänna varandras respektive grundutbildningar till förare av mobila maskiner. Genom överenskommelsen är det möjligt för en maskinförare att ta anställning inom samtliga branscher som omfattas av avtalet oavsett vilken utbildningsväg man tidigare valt. Arbetsgivare som rekryterar medarbetare som genomgått en av parterna godkänd utbildning kan därmed vara säker på att de genomgått en likvärdig utbildning av kvalitetssäkrade utbildare och har validerade yrkeskunskaper.

Samarbetet mellan parterna som har arbetat med avtalet har varit konstruktivt och skett i samförstånd. Parterna är överens om att de möjligheter som avtalet ger branscherna är mycket värdefulla, särskilt i det läge som branscherna befinner sig i med stor brist på utbildad arbetskraft.– Genom avtalet skapar vi förutsättningar för att utbildningar och utbildningsvägar för mobila maskiner ska vara likvärdiga och kvalitetssäkras av BYN eller TYA. Den gemensamma synen på utbildningsnivån innebär i förlängningen att maskinförare kan verka på arbetsplatser som omfattas av avtalet och att vi därmed undviker störningar när det gäller hanteringen av gods med hjälp av mobila maskiner. Vi är mycket nöjda över den överenskommelse som nu har nåtts, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. 

BYN och TYA är yrkesnämnder för bygg- och anläggning respektive transportbranschen med syfte att verka för att det finns tillgång till kompetenta förare av mobila maskiner med relevant grund- och vidareutbildning. Parterna samarbetar för säkra och hållbara arbetsmiljöer samt relevanta och kvalitetssäkrade grundutbildningar.

Samarbetet med samverkansavtalet har stärkt parternas relationer. BYN består av Maskinentreprenörerna, Byggföretagen, Seko och Byggnads. TYA består av Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Förbundet Sveriges Hamnar, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivarföreningen FREMIA, Svenska Transportarbetareförbundet, Ledarna och Unionen.