Nyheter

SaaS-bolaget ZeBeyond presenterar ny spetsteknik för elfordonsindustrin

SaaS-bolaget ZeBeyond lanserar idag en mjukvara för optimering av elektroniska drivlinor (ePOP). Den nya teknologin låter tillverkare och leverantörer inom fordonsindustrin optimera val utifrån kostnad, effektivitet, CO2-avtryck och räckvidd. ZeBeyond samarbetar med Chalmers och Swedish Life Cycle Center.

I dag presenteras ZeBeyond, ett globalt SaaS-bolag (Software as a Service) inom innovativ simuleringsmjukvara, på den europeiska fordons- och hållbarhetsmässan European Automotive Decarbonization and Sustainability Summit 2023 i Frankfurt.

– Introduktionen av ZeBeyond är en viktig milstolpe. Vår vision grundar sig i engagemanget för teknik bortom netto-noll. Jag är mycket förväntansfull inför företagets framtid och ser fram emot att förse tillverkare med innovativa, pålitliga och kostnadseffektiva verktyg för sina produkter, som garanterar minskad tidsåtgång till FoU och samtidigt stödjer deras hållbarhetsmål, säger Wiktor Dotter, vd ZeBeyond.

ZeBeyond är resultatet av gemensamma insatser från experter inom tillverknings- och fordonsindustrin med visionen att skapa ett cirkulärt ekosystem och lösa den nuvarande bristen på systemsimulering för nästa generations eDrive-plattformar.

ZeBeyonds vd Wiktor Dotter är bosatt i Sverige, vilket har resulterat i samarbeten med Swedish Life Cycle Center och Chalmers tekniska högskola för att hjälpa stora svenska kunder inom tillverkningsindustrin att integrera hållbarhet tidigt i FoU-arbetet.

SaaS-bolagets nya mjukvara för optimering av elektriska drivlinor (så kallad ePOP, Electrified Propulsion Optimisation Process) hjälper exempelvis elfordonstillverkare att minska sitt klimatavtryck genom att bedöma behovet av sällsynta jordartsmetaller samt utvärdera vilka effekter alternativa material får på prestanda och kostnader, redan i valet av produkter.

Som en del av presentationen på fordons- och hållbarhetsmässan visade ZeBeyond upp sin ePOP-teknologi, en SaaS-plattform som löser prestanda-, lönsamhets- och hållbarhetsekvationen i tillverkningen av elektroniska drivlinor. Tillverkare kan göra en tidig genomgång av designen genom att utvärdera hundratusentals kombinationer utifrån kostnad, effektivitet, CO2-avtryck och räckvidd i flera olika fordonsdriftscykler, typer och segment.

Medan tillverkare försöker hålla jämna steg med nya utsläppsregler, säkerställer tekniken att de kan lösa problem med batterikapacitet och energilagring samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan och tidsåtgången för forskning och utveckling.

– Under de senaste fem åren har vi fokuserat på att utveckla ePOP, en teknik som hjälper tillverkare att ligga före konkurrenterna genom att revolutionera FoU-processen och hantera osäkerheten i slutledet. Verktygslådan låter alla delar av verksamheten kommunicera på ett gemensamt språk, vilket är en förutsättning för tydligt och objektivt beslutsfattande. Det garanterar snabbare utveckling som är bra för både företaget och planeten, säger Bence Falvey, teknisk direktör ZeBeyond.

Om ZeBeyond

Zebeyond är ett globalt, nystartat SaaS-företag (Software-as-a-Service) som fokuserar på att skapa ett cirkulärt ekosystem genom att utveckla spetsteknologi som hjälper tillverkare och leverantörer att fatta snabbare, välinformerade beslut. Genom att utnyttja samlad kunskap och expertis från de senaste fem åren erbjuder företaget mjukvara för optimering av elektriska drivlinor (ePOP) till tillverkningsföretag för att fatta datadrivna beslut, samtidigt som det förkortar FoU-processen och säkerställer en hållbar, effektiv och kollaborativ produktutveckling. ZeBeyond har etablerat en bred uppsättning relationer med flera olika samarbetspartners, inklusive OEM-företag (komponenttillverkare) och deras leverantörer, liksom centrum för hållbarhetslivscykler och universitet.

Foto: Lee Rosario