Nyheter

Vectron får godkännande för Scandinavian Corridor

Vectron har erhållit officiellt godkännande för drift längs den skandinaviska korridoren (AT-DE-DK-SE-NO). Detta gör att både gods- och persontåg kan köra längs hela korridoren utan att byta lokomotiv. Först ut att dra nytta av detta är den svenska järnvägsoperatören Snälltåget.

Tågbolaget har hyrt tre Vectron-lok av European Locomotive Leasing (ELL) för gränsöverskridande persontrafik i Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike. Vectronen, tillverkad i Siemens Mobility-fabriken i München-Allach, är det första loket utrustat med tågstyrsystemet ETCS som tillåts trafikera den 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen (bro och tunnel) mellan Sverige och Danmark. Loket använder den globalt beprövade Trainguard 100/200/300 ETCS ombordenhet från Siemens.

– Våra mycket flexibla Vectron-lok möjliggör hållbara gränsöverskridande järnvägstransporter, vilket gör ett öppet Europa till verklighet på rälsen, säger Albrecht Neumann, VD Rolling Stock på Siemens Mobility. Vi är särskilt glada över att Vectron-loket öppnade den skandinaviska korridoren för första gången.

Hittills har Siemens Mobility sålt mer än 1 700 Vectrons till 63 kunder i 16 länder, och flottan har redan samlat på sig över 700 miljoner kilometer i tjänst. Lok som använder Vectron-plattformen är för närvarande godkända för drift i 20 europeiska länder.