Nyheter

Verizon Business driftsätter Zero Trust-nätverksegenskaper åt Siemens

Verizon Business stöttar Siemens med en rad lösningar för nätverksanslutning som kommer erbjuda Siemens anställda på mindre kontor en sömlös ”plug and play”-användarupplevelse samtidigt som säkerheten och zero trust-principer premieras. Siemens Zero Trust Program säkerställer att alla enheter hos Siemens måste autentiseras, auktoriseras och kontinuerligt godkännas innan åtkomst till företagets affärskritiska applikationer och data kan ges eller behållas.

Verizon Business kommer att distribuera ”Internet only”-anslutning som ett globalt Managed Wide Area-nätverk baserat på Cisco Merakis teknik, vilket är avgörande för framgångarna med Siemens ”never trust, always verify”-program.

Sanjiv Gossain, EMEA Vice President på Verizon Business:

– Varje företag behöver en säker arbetsinfrastruktur, men att balansera säkerhetsriskerna, samtidigt som företag strävar efter att leverera en användarvänlig digital arbetsupplevelse, fortsätter att vara en utmaning för IT-avdelningar. Det är där som ett intelligent nätverk kan göra underliggande arkitekturer smidigare genom att hantera trafik och öka verksamhetens effektivitet.

Siemens är ett av de största teknikföretagen i Europa. Detta tyska multinationella företag fokuserar på områdena automation och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt smarta mobilitetslösningar för vägar och järnvägar.

En färsk undersökning bland 600 yrkesverksamma med ansvar för säkerhetsstrategi, policy och företagsdrift avslöjade att över 70 % av organisationerna instämde i att distansarbete hade påverkat deras cybersäkerhet negativt och samtidigt ökat pressen på deras säkerhetsteam.

Elmar Spreitzer, Head of IT Digital Foundation på Siemens:

– Med Verizon hittade vi en ny partner för att tillhandahålla säker, internetbaserad nätverksåtkomst för våra kontor. Den innovativa anslutningslösningen är utformad för att uppfylla kraven i vårt Zero Trust Program där vi aldrig litar på, utan alltid verifierar.