Nyheter

COWI vinner ny delsträcka av Ostlänken

COWI ska, på uppdrag av Trafikverket, detaljprojektera den delsträcka av Ostlänken som går från Stavsjö till Loddby. Sträckan kommer bland annat att ha en åtta kilometer lång järnvägstunnel och en central del av uppdraget är att minimera projektets klimatavtryck.

Uppdraget uppgår till cirka 275 miljoner kronor.

–Det är ett prestigeuppdrag för oss på COWI på flera sätt. Ostlänken är ett viktigt projekt som möjliggör smidigare och mer hållbara resor för många människor. Vår expertis används för att förverkliga ett stort infrastrukturprojekt på ett sätt som håller hög kvalitet och har ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Anders Wiktorson, VD för COWI Sverige. 

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, byggd för tåg som kan gå upp till 250 km/h. Delsträckan mellan Stavsjö-Loddby i Norrköpings kommun innehåller flera utmanande delar för COWI att detaljprojektera. Den åtta kilometer långa tunneln under Kolmården kommer att bli Sveriges näst längsta järnvägstunnel när den är klar. Till den projekteras en lång servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt. Längs med delsträckan ingår dessutom 10 broar däribland en 760 meter lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.  

COWIs uppdrag är att utföra detaljprojektering och ta fram de handlingar som behövs för att handla upp entreprenör och därefter handlingar till byggnationen. Under byggskedet ska COWI även vara ett stöd till Trafikverket.  

I uppdraget ingår att COWI ska hitta vägar att minimera projektets klimatpåverkan genom klimatsmarta tekniska lösningar och materialval. Från det beräknade klimatavtrycket i järnvägsplan fram till byggfasen, ska klimatpåverkan mätt i utsläpp av CO₂ reduceras med 62 procent. Arbetet med delsträckan ska också utföras på ett sätt som innebär minimal störning och påverkan på naturen, från friluftsliv till vatten och naturmiljö, under anläggningsskedet. 

–Det är fantastiskt roligt att vi får spela en betydelsefull roll i utbyggnaden av Ostlänken som är viktig för en hållbar utveckling av regionen. Utbyggnaden ska genomföras med så lite avtryck som möjligt på miljö och klimat. COWI har tillsammans med våra samarbetspartners den erfarenhet och expertis som behövs för att ta det ansvaret och vi ser verkligen fram emot att påbörja uppdraget, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI. 

COWI utför uppdraget tillsammans med SYSTRA och Bjerking och totalt uppgår kontraktet till cirka 275 miljoner kronor under 10 års tid.Bygget av delsträckan planeras att inledas 2026. COWI har tidigare arbetat med en delsträcka av Ostlänken och vann i höstas uppdraget att leverera en järnvägsplan för en del av stambanan mellan Göteborg och Borås.