Nyheter

Digitala tvillingar – framtidens lösning för effektiva försörjningskedjor?

Behovet av lösningar för att hantera problemen som uppstått i våra försörjningskedjor är uppenbart. Utmaningen är att knyta samman alla relevanta datakällor, för att möjliggöra smidiga simuleringar. Digitala tvillingar är en nyckelkomponent i de lösningar som behövs. 

De eländiga försörjningskedjorna har påverkat oss alla under senare år. Det gäller allt från att toalettpapperet tog slut i början av pandemin, till att IT-projekt försenats på grund av uteblivna leveranser av servrar. Det finns egentligen bara två lösningar på problemet. Dels att världens alla fabriker tillverkar fler varor, men framförallt att försörjningskedjorna blir mer effektiva så att de varor som faktiskt tillverkas kommer ut till kunder snabbare.

Vad gäller försörjningskedjor krävs det dels nya samarbetsformer, dels nya verktyg som kan underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Bland moderna digitala lösningar sticker användning av digitala tvillingar ut. Det är enkelt uttryckt virtuella kopior av verkliga produkter, tjänster och processer.

I stället för dyrbara och riskabla experiment med fysiska objekt kan man genomföra simuleringar med de digitala tvillingarna. Det gäller även för design, planering och hantering av försörjningskedjor.

– En digital tvilling kan ge en enda version av sanningen, vilket underlättar att fatta komplexa beslut om processer, säger Thomas Lindström, nordisk försäljningschef på Dassault Systèmes, en global leverantör av mjukvara som jobbar med digitala tvillingar.

Data är nyckeln

För att kunna använda digitala tvillingar, och för att hantera logistik generellt, krävs tillgång till data från alla relevanta källor. För att planering av försörjningskedjor ska bli effektiv behöver alla olika data kunna hanteras i ett och samma planeringssystem.

– Det behövs kopplingar mellan planeringsverktyg och verkligheten, för att åtgärder ska kunna utvärderas och förändras. Det inbegriper data om efterfrågan, försäljning, logistik som schemaläggning och ruttplanering, tillverkning, bemanning och miljöpåverkan. Med alla data tillgängliga går det att simulera olika åtgärder med digitala tvillingar, förklarar Thomas Lindström.

Även analys av lönsamhet, regelefterlevnad (lagar och affärsregler) och analys av begränsande villkors påverkan kommer in i bilden, liksom att knyta samman alla olika företag och organisationer som är aktiva i en process. Kort sagt, det krävs ett digitalt ekosystem för hantering av alla relevanta data. Det innebär att det behövs tajt integration med affärssystem och andra administrativa applikationer.

Tvillingar överallt

Om det finns ett tema i de här beskrivningarna så är det att allt hänger ihop. Digitala tvillingar kan underlätta att se, planera och hantera de kopplingarna. Ett exempel är att digitala tvillingar som beskriver tillverkning kopplas till sådana som används för försörjningskedjor.

Ett visionärt ideal kan beskrivas som en jättetvilling som täcker in allt. Men det är en lång väg kvar för att skapa en sådan. Ett rimligt första steg är att knyta samman olika digitala tvillingar genom att dela på data. För att det ska bli möjligt krävs en digital plattform som kan inhysa de olika funktioner som behövs och som kan användas för att hantera alla relevanta datakällor.

– I dag används digitala tvillingar bara av en liten del av alla som arbetar med försörjningskedjor. Nästa steg är att öka medvetandet om hur sådana här lösningar kan användas. När fler inser att moderna lösningar av den här typen är nödvändiga för att hantera ökad komplexitet kommer användningen att ta fart ordentligt, avslutar Thomas Lindström.

Foto: Monoar Rahman Rony