Nyheter

Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till nuvarande Sjöbangården i Kiruna. Anbudssumman uppgår till 134 MSEK.

Sjöbangården påverkas av brytningen i Kirunagruvan och därför har LKAB beslutat att bygga en helt ny bangård väster om den befintliga. Arbetet kommer omfatta nya sliprar, ny räls och kontaktledning samt ett nytt ställverk.

– Vi ser fram emot att bygga en helt ny bangård som blir en viktig del av järnvägsinfrastrukturen i Kiruna och för Malmbanan, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det har sedan 2020 pågått mark- och utfyllnadsarbeten i området för att förbereda för bygget av den nya Sjöbangården som planeras stå klar under 2025. Fram till dess att bangården tas i drift kommer de befintliga anläggningarna i området att vara i full produktion.