Nyheter

Zoom lanserar Zoom IQ – Frigör resurser genom artificiell intelligens

Zoom lanserar Zoom IQ, en ny funktion baserad på artificiell intelligens, som ska göra det smidigare och lättare för användarna att utföra sina vardagliga kommunikations- och samarbetsuppgifter. Därmed kommer Zoom-användare i framtiden att kunna lägga mer resurser och tid på att vara närvarande under online-möten, snarare än att behöva lösa omkringliggande arbetsuppgifter.

– På Zoom har vi länge uttänkt och integrerat smarta AI-lösningar i vår företagsplattform för att förbättra samarbeten, kundrelationer och öka flexibiliteten. Därför är jag stolt över att Zoom nu lanserar Zoom IQ, som kan utföra tidskrävande arbetsuppgifter genom artificiell intelligens. Med den nya funktionen säkerställer vi att användarna får en mer effektiv och flexibel arbetsdag, säger Ole Mygind, försäljningschef för Zoom i Norden och Benelux.

Den nya funktionen bygger på artificiell intelligens och gör det bland annat möjligt för användare att få referat från möten eller meddelanden i en chattråd, organisera idéer, samt utarbeta innehåll för chattar, mejl, presentationstexter och mötesagendor. Dessutom kan Zoom IQ snabbt ge Zoom-användare tillgång till relevant mötesinformation genom att sammanställa avsnitt, höjdpunkter och takeaways från möten som har hållits på Zoom-plattformen. Den nya funktionen möjliggör även för säljare att få större inblick i kundinteraktioner och genom AI-teknik få rekommendationer som kan förbättra såväl säljprocessen som kundupplevelsen.

Funktionen är särskilt användbar för användare som har svårt att balansera sina arbetsuppgifter och inte alltid hinner med tidskrävande uppgifter, såsom att besvara mejl och följa med i chattrådar, samt att förbereda mötesagendor, presentationer och protokoll. Zoom IQ kan stärka samarbetsmöjligheterna och öka effektiviteten för dessa arbetsgrupper, då de inte längre behöver hantera dessa arbetsuppgifter i samma utsträckning.

Zoom kommer under de kommande månaderna att tillföra ännu fler lösningar till Zoom IQ, för att ytterligare underlätta användarnas vardag.

Här är några exempel:

Zoom IQ-chattskrivning: Zoom-användare kan snart använda en ny skrivfunktion som kan hjälpa till att formulera meddelanden baserat på korrespondensen, utan att ändra språktonen.

Zoom IQ E-mail: Med hjälp av artificiell intelligens kan användare få förslag på mejlsvar baserat på tidigare mejlkorrespondens, Zoom-möten och Zoom-telefonsamtal. Initialt är funktionen tillgänglig i Zoom IQ for Sales för försäljare. 

Zoom IQ-mötesprotokoll: Användare kan framöver få referat från ett online-möte utan att behöva spela in mötet, så att de som inte kan delta snabbt kan få en överblick och sammanställning av mötet.