Nyheter

Markförstärkningsarbeten bakom nio veckors tågstopp mellan Mölndal och Göteborg

Under sommaren 2023 genomför projekt Västlänken markförstärkningsarbeten i Almedal. Därför kommer tågtrafiken mellan Mölndal och Göteborg att stängas av i båda riktningarna mellan 19 juni och 21 augusti. Som resenär bör du planera din resa och räkna med längre restid. Ersättningstrafik kommer att sättas in mellan Mölndal och Göteborg.

Byggnationen av Västlänken pågår i olika delar av Göteborg. I området Almedal passerar idag Västkustbanan och Kust till kustbanan. Inför att Västlänken ansluter med sina två nya spår till Västkustbanan behöver marken förstärkas.

– I Almedal bygger vi Västlänkens södra anslutning och sommarens arbeten är en förutsättning för det. Vi har planerat och förberett oss väl och försökt att se till att arbetena ska störa så lite som möjligt. Vi passar också på att utföra andra underhållsåtgärder i samband med att tågtrafiken stängs, säger Torbjörn Eriksson, Produktionsledare Almedal.

Den 19 juni lyfter Trafikverket bort spåren i Almedal för att ge plats åt maskiner som ska genomföra markförstärkningsarbeten. Marken stärks upp för att skapa bärkraft och funktionalitet för att klara framtida belastning från tågen. Det innebär att tågtrafiken behöver stängas av från den 19 juni kl. 05.00. Den 21 augusti kl. 05.00 trafikeras spåren igen och tågtrafiken kommer gå som vanligt.

För att minimera negativa effekter har Trafikverket byggt en tillfällig tågplattform som möjliggör att Mölndals station blir start- och slutstation för tågen under perioden. Det innebär att tågen söderifrån vänder i Mölndal och resenärer kan gå av och på i Mölndal och byta till annat färdmedel.

Markförstärkningsarbetena påverkar även en del av Kust till kustbanan och dessutom sker andra underhållsarbeten på sträckan. Under perioden kommer därför tågen mellan Göteborg och Borås att ersättas med buss. För information om byte av färdsätt och ersättningsbussar uppmanas resenärer att kontakta Västtrafik samt respektive tågbolag.

Läs mer om arbetena i Almedal: 

Nödvändig avstängning för en smidigare järnväg – www.trafikverket.se

Västtrafiks hemsida:

Inga tåg kör mellan Mölndal och Göteborg | Västtrafik (vasttrafik.se)