Nyheter

Öresundsmetron: Restiden mellan Malmö och Köpenhamn skulle halveras till 20 minuter

För att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna med Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland som öppnar 2029 behöver kapacitet på Öresundsbron frigöras. Det skulle kunna göras genom att koppla ihop Köpenhamns tunnelbana med Malmö.

– Malmö stad och Köpenhamns kommun har jobbat med Öresundmetron i tio år. Just nu händer det otroligt mycket. Köpenhamn bygger ut sin tunnelbana och har valt en sträckning som gör det möjligt att bygga ihop den med en Öresundsmetro till Malmö. I Malmö tittar vi på sträckning och stationer. Det finns förberett på båda sidor för att med minimala investeringar kunna docka ihop systemen.

Det konstaterade Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö på ett seminarium i riksdagen med rubriken ”Är Sverige redo för Fehmarn Bält?”.

När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 beräknas antalet godståg som transporterar varor mellan Skandinavien och Centraleuropa kunna fördubblas. Men det förutsätter att järnvägskapaciteten över Öresund och i Sverige också byggs ut.

För att frigöra mer plats på Öresundsbron för både fjärrtåg och godståg vill Malmö stad och Köpenhamns kommun etablera en tunnelbaneförbindelse mellan städerna, den så kallade Öresundsmetron. Förbindelsen skulle även skapa en större arbetsmarknad.

Halverad restid

– I Köpenhamn skriker man efter arbetskraft och på den svenska sidan har vi en hög arbetslöshet. Om svenska arbetstagare skulle kunna resa till centrala Köpenhamn på 20 minuter i stället för 40 minuter skulle det göra stor skillnad för arbetspendling, konstaterade Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Katrin Stjernfeldt Jammeh framhöll att när Fehmarn Bält-förbindelsen är klar 2029 är det en möjlighet för Sveriges position i Europa.

– Vi kan knyta vår region tajtare till Europa men det ger även möjligheter för svensk export att kunna rulla ut på räls i Europa. När flödena ökar måste vi investera så att vi kan maxa nytta av Öresundsbron. I första läget måste vi få till landanslutningarna till bron. Längre fram kommer vi att slå i kapacitetstaket ändå och då behövs ytterligare flöden. Då är Öresundmetron ett svar på det. Genom att lyfta all persontrafik för dagpendling över sundet, kan flödena av godstrafik och fjärrtåg på Öresundsbron ökas ganska väsentligt.

Flera alternativ

Öresundsmetron är inte det enda förslaget på ytterligare förbindelse över Öresund. På förslag finns även en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör och Europaspåret som är en tunnel från Landskrona till Köpenhamn.

Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen berättade att det finns en viss skepsis i Danmark till att bygga en förbindelse Helsingborg–Helsingör eller Europaspåret eftersom man har en känsla av att man då skulle gräva upp halva Själland eller halva Köpenhamn.

– Den utmaningen finns inte om man bygger en Öresundsmetro. Då handlar det om att gräva under Öresund. I Danmark är det främst en finansieringsfråga om en Öresundsmetro ska byggas. Och Danmark är ju en handelsnation så med rätt argument så tror jag det kommer att gå.

Han påpekade vidare att det inte finns tillräckligt med arbetskraft nu eller i framtiden i Köpenhamn.

– Därför tittar man mot Skåne och en Öresundsmetro skulle ge ett mycket större arbetsmarknadsområde. Det tycker näringslivet är jättepositivt. Politikerna är just nu inte lika intresserade av frågan, så där skulle vi behöva lite hjälp från svenska sidan, sa Tue David Bak.

Outnyttjad potential

Ulrika Hallengren är vd på Wihlborgs Fastigheter och ledamot i Öresundsbrons styrelse. Wihlborgs Fastigheter investerar mellan 1,5 och 3 miljarder per år i Öresundsregionen eftersom företaget ser en potential där.

– Dock tycker jag inte att den potentialen utvecklas och används fullt ut. Det finns ett behov på den danska sidan av den svenska arbetskraften. Arbetsförmedlingen i Köpenhamn har jobb att förmedla men lägger ner sina lokaler eftersom det inte finns några sökande, sa Ulrika Hallengren.

Hon påpekade att om man kopplar ihop två arbetsmarknader skapas dynamiska flöden som är samhällsekonomiskt lönsamma.

– Med Öresundsmetron har vi ett unikt tillfälle att koppla ihop den här regionen ytterligare. Och det ögonblicket är här nu och det är viktig att vi inte låter det gå oss förbi.

Nationell fråga

En slutsats av diskussionerna är att detta är en nationell fråga snarare än lokal eller regional. Att det behövs ytterligare förbindelse över Öresund verkar man vara överens om, men vilka alternativ det ska satsas på och hur det ska finansieras måste lyftas till regeringsnivå på båda sidor om sundet.

– Fehmarn Bält-tunneln ska vara klar 2029. Om vi då har fått ordning på våra landanslutningar kommer Öresundsbron att bli en flaskhals. Därför behövs det beslut om fler förbindelser över Öresund snart. Men även danskarna måste vara med. De båda ländernas regeringar bör sätta sig ner och diskutera en framkomlig väg, konstaterade Carl-Johan Sonesson.

På bilden: Planering för att i framtiden kunna bygga en tunnel för tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö pågår redan på båda sidor om sundet.

Bild: Malmö stad