Nyheter

Sista delen av akvedukten inom projekt Västlänken är på plats i Mölndalsån

Nu har den tredje och sista delen av den akvedukt där Mölndalsån i Göteborg ska rinna igenom kommit på plats. Akvedukten, döpt till Lisedukten, är en stödkonstruktion i stål inom projekt Västlänken, som ser till att vi kan bygga tunneln under vattnet.

I det öppna schaktet genom Liseberg förbi Rondo passerar Västlänkens huvudtunnel under Mölndalsån. Huvudtunneln gjuts här i betong. För att kunna schakta ut massorna under ån på ett säkert sätt, utan att något vatten läcker in, leder vi över ån i en akvedukt.

Akvedukten monterades först på land vid den östra sidan av Mölndalsån och består av tre större element , varav två landfästen på 30 ton vardera som först lyftes på plats i ån.

Därefter kom det stora lyftet av akvedukten, som placerades mellan de två landfästena. Med hjälp av mobilkran lyftes alla delar på plats, som tillsammans väger hela 290 ton. Själva akvedukten syns inte utan större delen av den ligger under vatten.

– Att akvedukten nu är på plats i Mölndalsån innebär en viktig milstolpe för projektet. Installationen gick bra med planering och provlyft och involverade omkring 20 personer. Själva lyftet tog cirka tre timmar och gick helt enligt plan, säger Ingvar Porsholm, Byggledare.