Nyheter

Stor ökning av andelen rattonyktra som åker fast vid landets gränskontroller 

Tullverket rapporterar en ökning på omkring 80 procent av antalet förare som ertappats med alkohol i blodet när de försökt köra in i Sverige under 2022 jämfört med året innan. Majoriteten är privatbilister, men även yrkesförare blir påkomna. Detta enligt en sammanställning som gjorts av alkomätarföretaget Alcosense. 

Varje dygn befinner sig cirka 12 500 rattfulla förare på våra vägar i Sverige enligt siffror från Trafikverket. En del av dessa ertappas när de är på väg över Sveriges gränser via land och hav, där Tullverket har i uppgift att utföra nykterhetskontroller. Sett till antalet som ertappats med alkohol i blodet har siffran ökat under 2022. Från 267 misstänkta fall år 2021 till 482 fall år 2022 – en ökning på 80,5 procent. Siffrorna anger antal inledda förundersökningar och inkluderar både rattfylleri och grovt rattfylleri. Detta enligt färsk statistik från Tullverket.

Ökningen beror troligtvis på att alkoholutandningsprov under 2022 nu har utförts i samma utsträckning som före pandemin. Under pandemin utförde Tullverket inga systematiska utandningsprov vid misstänkt rattfylleri under perioden mars 2020 till oktober 2021.

Hunter Abbott, före detta racerförare och grundare till Alcosense, menar att fler kontroller är det bästa sättet att vända trenden. Inte minst eftersom dessa brott inträffar dagligen. Nyligen ertappades till exempel en berusad dansk skolbusschaufför vid Öresundsbrons gränskontroll. Busschauffören är nu misstänkt för grovt rattfylleri.

– I detta fallet är det uppenbart att chauffören körde rattfull med uppsåt. Däremot finns det förare som inte ens är medvetna om att de kör rattfulla, eftersom de har en felaktig bild av hur länge alkoholen är kvar i kroppen. Exempelvis bilister som kör bil dagen efter att stora mängder alkohol konsumerats.

För att komma till bukt med problematiken med rattfylleri föreslog regeringen skärpta straff för rattfylleribrott förra året, men inga konkreta åtgärder har tagits. Samtidigt har Näringsdepartementet infört nykterhetskontroller i form av alkobommar i vissa hamnar sedan 2017, vilket resulterat i färre rattfulla förare. Däremot har problemen inte försvunnit.

– Alkomätare kommer aldrig att ersätta funktionerna av alkobommar eller myndigheternas insatser. Däremot har de förmågan att hjälpa bilister att fatta ett informerat beslut om huruvida det går att köra bil eller inte, dagen efter festen är slut.

Om Alcosense Laboratories

Företaget designar, utvecklar och tillverkar tillförlitliga och pålitliga alkomätare för privat och professionellt bruk. Bränslecellstekniken som används i Alcosense produkter används även i många polismyndigheters alkomätare. Företagets målsättning är att genom sina alkomätare undvika att personer kör oavsiktligt med alkohol i kroppen.

För mer information besök:

www.alcosense.se.