Nyheter

Telias digitala index: ”Lågdigitala företag lever farligt i en turbulent ekonomi”

Knappt hann företags-Sverige andas ut från pandemin så står landet i ett allvarligt ekonomiskt läge med ökade omkostnader, konkurser och den högsta inflationen på 30 år – men läget är inte lika tufft för alla. Telias digitala index 2023 visar att en digitaliserad verksamhet fungerar som en krockkudde i krisen då endast 15 procent av de högdigitala företagen drabbas hårt.

Den femte upplagan av Telias digitala index undersöker särskilt noga hur det rådande omvärldsläget påverkar digitaliseringstakten i Sverige och resultatet visar än en gång att en digitaliserad verksamhet klarar sig bättre i kris än företag som inte kommit så långt på sin digitaliseringsresa. Den nya ekonomiska situationen har slagit till med större kraft mot lågdigitala företag då 45 procent uppger att det tuffa läget har påverkat dem negativt, samtidigt upplever endast 15 procent av de högdigitala företagen samma effekt.

– Ur askan i elden är nog synonymt med vad många företagare upplever just nu när allvarliga kriser fortsätter på flera fronter. Dock anger högdigitala företag att de påverkas i mindre utsträckning och en förklaring till det kan vara att de är mer robusta tack vare sin förmåga att ta höjd för omvärldsfaktorer innan negativa konsekvenser är ett faktum. Här talar resultatet från vårt unika index sitt tydliga språk: hur digital en verksamhet är avgör hur företaget står pall i tuffare tider. Lågdigitala företag balanserar på en skör tråd, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

På totalen har den digitala mognaden bland svenska företag ökat för första gången sedan 2021, och det är stora företag och mikroföretagen som står för den största ökningen. Medelstora företag har dock inte lyckats återhämta sig lika framgångsrikt efter pandemin och vad gäller små företag så har utvecklingen stagnerat helt i år samtidigt som enmansföretagen till och med backar något, om än marginellt.

– Även om indexet ökar något går utvecklingen i maklig takt och drygt en fjärdedel av svenska företag är lågdigitala. I årets resultat ser vi dessutom tendens till en ny digital klyfta mellan stora och medelstora företag samtidigt som klyftan är större än någonsin mellan mikro- och enmansföretagen. Det är oroväckande att se i en tid där svenska företag inte längre kan välja bort en digital och datadriven verksamhet – det en inte bara en fråga om att Sverige ska accelerera i digitaliseringsracet, det är en fråga om överlevnad, säger Daniel Stark.

Besparingar, investeringar och säkerhet

Besparingsåtgärder som svenska företag och organisationer har fokuserat på senaste året är framför allt energi, resor och personal, och i det arbetet har högdigitala företag varit mer proaktiva. Exempelvis har 43 procent av de högdigitala företagen gjort energibesparingar som resultat av det ekonomiska läget, jämfört med 30 procent av de lågdigitala.

Vad gäller IT-säkerhet så ökar oron för intrång, och i takt med att både företagets storlek och digitala mognad ökar så ökar också antalet rapporterade intrångsförsök. Telias digitala index visar att IT-säkerhet toppar både senaste årets gjorda investeringar och de planerade investeringarna för de kommande två åren, och det är de mest digitaliserade företagen som investerat mest. Framåt planerar 25 procent av de svenska företagen att investera i säkerhet, vilket är en ökning med fyra procentenheter från 2022. Övriga områden som prioriteras är mobilt arbetssätt och kompetensutveckling kopplat till digitalisering.

– Att högdigitala företag är mer utsatta beror sannolikt på att de är mer exponerade mot cyberhot än andra företag. Därför är det viktigt att en ökad digitalisering sker parallellt med en ökad investering i cybersäkerhet. Det gläder mig att säkerhet toppar i investeringsplanerna framåt, avslutar Daniel Stark.

I årets Telia Digital Index finns mer statistik, data och slutsatser kring omvärldslägets påverkan på företagens digitalisering, de växande säkerhetshoten, den hybrida arbetsplatsen och utvecklingen av hållbarhetsagendan. Hämta den samlade rapporten här.

Om rapporten

Svenska företagare har för femte året i rad fått ranka sin digitala mognad i Telias digitala Index. Det är undersöknings- och analysföretaget Nepa som på uppdrag av Telia ställt frågor till beslutsfattare inom IT, telekom och digitala tjänster på fler än 1 000 svenska företag under jan-feb 2023. Frågorna handlar om hur den digitala mognaden ser ut, i vilken utsträckning företag investerar, omvärldsläget och den rådande ekonomins påverkan på digitaliseringstakten, säkerhetshoten, det smarta och hybrida arbetslivet och utvecklingen av hållbarhetsagendan. De intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för IT, telekom eller digitala tjänster.