Nyheter

De utökar samarbetet på den svenska cybersäkerhetsmarknaden

Arrow Electronics och Clavister presenterar ett nytt avtal som gör Arrow till exklusiv distributör av Clavisters produkter på den svenska marknaden. Båda företagen har förbundit sig att erbjuda ett brett sortiment av säkerhetslösningar till sina återförsäljarpartners och kunder.

Avtalet löper från den 1 juli 2023.

– Jag ser med tillförsikt på framtiden när vi nu har tecknat avtalet med Arrow som exklusiv distributör. Clavisters expertis inom cybersäkerhet och våra innovativa produkter tillsammans med Arrows uttalade ambitioner, gör att vi kan leverera robusta säkerhetslösningar och ännu bättre värde till våra kunder. Inom cybersäkerhet gäller det att sammanföra olika kompetenser. Arrows omfattande nätverk med tekniskt kompetenta återförsäljare tillsammans med Clavisters produkter kommer att gagna slutkunden på ett avgörande sätt. Genom avtalet ökar vi också takten i våra expansionsplaner. Alla på Clavister är positiva till de möjligheter som ligger framför oss. Vi är övertygade om att avtalet kommer att vara till stor fördel för våra existerande partners och återförsäljare samtidigt som det ger oss ökad marknadstäckning framgent, säger John Vestberg, CEO på Clavister. Clavister är en europeisk leverantör av cybersäkerhet baserad i Sverige, som tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda verksamhetskritiska affärssystem. Deras portfölj innehåller nätsäkerhet, identitets- och åtkomstsäkerhet samt säkerhet för molnlösningar. Kunderna erbjuds stor flexibilitet när det gäller på vilket sätt man vill implementera de olika lösningarna – på företaget, hybridinstallationer eller molnbaserat. – Cybersäkerhet är ett nyckelområde som Arrow fokuserar på. Det är därför med stor glädje vi tar uppdraget som exklusiv distributör för Clavisters produkter i Sverige. I takt med att användandet av AI ökar inom marknaden för cybersäkerhet så ökar även behovet och efterfrågan på smarta, robusta och utvecklingsbara lösningar. Under ett antal år har Clavister varit en nyckelspelare när det gäller att bidra till Arrows expansion på den svenska marknaden för cybersäkerhet. Under det nya avtalet kommer Arrow och Clavister tillsammans och dynamiskt möta de utmaningar som marknaden står inför och hjälpa kunderna att hantera de digitala riskerna, säger Jes Kongsmark, vd för Arrows enterprise computing solutions i Sverige.