Nyheter

Nordstans P-hustak får en gigantisk muralmålning

Den 20 april inledde den belgiske konstnären Larsen Bervoets arbetet med sin drygt 2000 kvm stora muralmålning på Nordstans P-hustak. Muralmålningen ingår i ett europeiskt kulturprojekt där nio städer skapar kulturella arenor på tak med syftet att frigöra potentialen i dessa stora, outnyttjade centrala ytor. Konstverket kommer stå klart i mitten av maj och blir Nordstans bidrag till 400-årsfirandet i Göteborg.

I det tätbefolkade Europa ligger tusentals kvadratkilometer potentiellt offentligt utrymme underutnyttjat som central markresurs. Denna insikt förenar de nio städerna och organisationerna i projektet Reuftop – European Creative Roofop Network (ECRN) som skapar kreativa lösningar på tak för att möta de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som Europa står inför.

Göteborg blir först av totalt sex europeiska städer som får en takmålning gjord av den belgiska konstnären Larsen Bervoets. För att uppföra den stora målningen på Nordstans P-hustak tar Berovets hjälp av elever från årskurs 2 på Göteborgs Konstskola. ECRN:s svenska representanter och lokala projektledare är de två arkitekterna Magdalena Forshamn och Tomas Lundberg från Folkstaden.

– Vi brinner för att skapa möten och förena krafterna mellan arkitektur, konst och kulturarv. Samverkan mellan näringsliv, offentlighet och kulturlivet är verkligen avgörande för vår urbana framtid, säger Magdalena Forshamn och Tomas Lundberg, arkitekter från Folkstaden.

För att hitta konstnären som skulle skapa muralmålningarna på de sex europeiska taken bjöd ECRN in ett antal konstnärer från de deltagande länderna till en tävling. Valet föll på den belgiske konstnären Larsen Bervoets och varje tak och stad får sin version av Bervoets konstverk bestående av abstrakta färgfält med lokala tillägg. Tillsammans kommer de att utgöra en vidsträckt konstutställning över kontinenten.

– Från Nordstans affärscentrum ser vi det stora konstverket som en 400-årspresent till Göteborg. Det blir ett konstverk att njuta av från ovan men också på plats där det blir som att ta ett färgbad när man fysiskt rör sig runt över konstverket. Vi är stolta och glada över att vara en del av det europeiska projektet och delar uppfattningen om att stadens tak utgör en viktig resurs för framtiden, säger Helena Lindqvist, VD på Nordstan.

De övriga städerna som får takmålningar är Rotterdam i Nederländerna, Chemnitz i Tyskland (kulturhuvudstad 2025), Antwerpen i Belgien, Nicosia på Cypern och Faro i Portugal. Målningen i Göteborg är finansierad av EU-programmet Kreativa Europa och svenska Kulturrådet.

Bakgrundsfakta: Konstprojekt Nordstans P-hustak

Konstnär Larsen Bervoets

Larsen Bervoets (Antwerpen, 1979) är en multidisciplinär och experimentell konstnär. Under sin karriär har han gjort flera muralmålningar inomhus och utomhus, arbetat på duk och paneler, tillverkat egna skulpturer, installationer och möbler. Han är fascinerad av samspelet mellan färg och rum, i kombination med perspektiv, den mänskliga synvinkeln och det naturliga spelet av ljus och skugga. Man kan ofta se honom göra små ingrepp på de märkligaste platserna eller göra studiemodeller av vanlig kartong i sin ateljé.

De verk han visar för allmänheten (i form av väggmålningar eller dukar) kännetecknas av strama geometriska kompositioner med linjer, plan, skuggor och grafiska element som ger ett intryck av ”ett rum”. I Göteborg består Larsen Bervoets muralmålning av abstrakta färgfält som ger en illusion av att vara i flera lager. Varje stads målning ges också sin särprägel genom lokala konstnärers tillägg av mönster och figurer inom färgfälten.

https://www.instagram.com/larsen_bervoets/

Göteborgs Konstskola

Göteborgs Konstskola är en välkänd aktör i staden med en lång historia. Skolan har tvååriga grundutbildningar med inriktning måleri, skulptur och grafik samt en ettårig påbyggnadsutbildning, Konstnärlig Idégestaltning. Elever från årskurs 2 kommer delta i konstprojektet där de hjälper Bervoets att uppföra målningen men de kommer också att själva tillföra mönster och figurer inom Bervoets abstrakta färgfält. På så sätt skapas ett lokalt verk.

Reuftop – European Creative Roofop Network

Projektet Reuftop – European Creative Roofop Network är nio städer/organisationer som i fyra år (2021 – 2024) ska uppmärksamma och utveckla städernas bortglömda kulturarv och markresurs: taklandskapet. Uppgiften är att främja hållbar innovation och ekonomisk utveckling, samt tillhandahålla europeiska medborgare en ökad tillgång till kulturellt och medborgerligt deltagande och bidra till en högre livskvalitet i städerna.

Projektet ska skapa en gemensam ”känsla av europeisk plats”, genom att koppla samman gränsöverskridande kulturupplevelser och framtida visioner om hustak i en gemensam europeisk berättelse.

Projektet är finansierat av EU-programmet Kreativa Europa och svenska Kulturrådet.

Folkstaden

Partner och projektansvariga för ECRN i Göteborg är Folkstaden, som sedan 2014 har initierat och genomfört flertalet kulturprojekt och utställningar inom det överlappande fältet av arkitektur och konst, planering och kultur.

Projektledare/konstnärliga ledare är arkitekterna Tomas Lundberg och Magdalena Forshamn.