Nyheter

Ny teknik för en mer hållbar järnväg

Minimerat spårunderhåll med en ny spännklämma, ny grön standard med polymersliper och nollutsläpp vid rälslipning. Med ny teknik skapas en allt hållbarare järnväg – upplev dessa och fler vid Vosslohs monter A07:10 på Train & Rail.

I Vosslohs monter på Train & Rail 2023 kan besökarna undersöka ny teknik som bidrar till en allt hållbarare järnväg:

Slitaget på både räl och ballast minimeras tack vare den nyutvecklade spännklämma, M-Generation, vars geometri ökar klämmans naturliga frekvens. Dessutom har spännklämman ett avsevärt bättre koldioxidavtryck än andra klämmor tack vare dess mikrostållegering.

En ny standard för en säker, och framförallt grön, järnvägsteknik sätts med Engineered Polymer Sleeper (EPS) gjord av amalentic. En användningsspecifik design och genomgående goda egenskaper gör denna kompositsliper till ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till traditionella träslipers.

Tillståndsdata och algoritmer som skapar digitala tvillingar i realtid blir möjligt med vår portfölj av databaserad prediktiv övervakning av spårväxlar och driv. Tekniken uppnår snabbt effekt och hjälper infrastrukturförvaltare att öka tillgängligheten samtidigt som livscykelkostnaderna minskar.

En revolution är ultraljudstester av mangankorsningar eftersom det ger nya möjligheter att övervaka banans tillstånd.

Riktat icke-invasivt järnvägsunderhåll blir verklighet med Smart Maintenance ”on the fly”. Det handlar om unika höghastighetsslipmaskiner som vi har utrustat med den mest avancerade mättekniken Laser Rail Scanning (LRS). Det gör det möjligt att samla in spårdata utan att behövs restriktioner i trafiken, så det uppstår inga förseningar i tidtabellerna. Utvärdering av data och intuitiv visualiseringen av rälsens tillstånd tillhandahålls av appen mapl-e, vilken avsevärt förenklar alla planerings- och kontrollprocesser. De specifika åtgärdsrekommendationerna i appen gör det möjligt för infrastrukturförvaltaren att fatta sunda underhållsbeslut.

Rälslipning med nollutsläpp blir möjligt för första gången någonsin med hybridversionen av HSG-city.

Smarta spårväxlar med nätverksövergripande övervakning: Ett kraftfullt verktyg för att övervaka stora antal växlar och långa spårsträckningar. Vossloh tar ansvar för sensorval, logistik och underhåll, hanterar och analyserar big data samt ger rekommendationer för att optimera underhållsåtgärder.

Smart Yard för övervakning av spårbeläggning: Hjälper operatörer att definiera tåglinjer på icke-automatiserade depåer, rangerbangårdar och industrispår med Vosslohs kabelanslutna eller trådlösa trafikdetektorer.

Smart Monitoring för övervakning av enskild tillgång: Möjliggör målinriktad funktionsövervakning för att förlänga livslängden på växelsystem.

PM-DiagBox för övervakning av växeldriv: Vosslohs egenutvecklade accelerations- och vibrationssensorer PM-DiagBox fabriksinstalleras i Vosslohs driv. De mäter olika parametrar för att möjliggöra kontroll av drivmekanismens funktioner.

För att uppleva revolutionerande ny teknik, besök oss i vår mässmonter A07:10 eller i förväg på:

vossloh-topic-lounge.com!