Nyheter

Sparbanksprojekt förbättrar lokal laddinfrastruktur för elbilar

Åtta kommuner i södra och mellersta Skåne får nu elbilsladdare med närproducerad el från Sparbanken Skånes Solcellspark. Banken sätter i samarbete med Kraftringen upp ett tjugotal publika laddare som tillskott till infrastrukturen för elfordon i Skåne.

Elbilar och andra laddbara fordon blir allt vanligare, men den så viktiga infrastrukturen med laddstationer hänger inte med i utvecklingen. Bara i Skåne ökade antalet laddbara bilar med 36 procent under det senaste året, medan de publika laddplatserna endast blev 24 procent fler. Det visar statistik som M Sverige presenterar.

– I Skåne kan det fortfarande vara glest mellan laddplatserna. Nu tar vi ett initiativ för fler laddare i södra och mellersta Skåne, med förnybar el från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne.

Utan eget vinstintresse, inom ramen för sparbanksidén, uppför banken minst tre laddplatser i varje kommun – i Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Det sker i samarbete med Kraftringen som också är bolaget som tillsammans med partner kommer att sköta den löpande driften av stationerna. Planen är att laddplatserna ska etableras relativt centralt i kommunerna, där det strömmar förbi mycket trafik till den lokala handeln.

– För att fler människor ska ha möjlighet att välja elbil krävs det också en god tillgång till laddning. Genom samarbetet med Sparbanken Skåne kan vi tillsammans bygga ut laddinfrastrukturen i Skåne. Det är en viktig del i vår gemensamma strävan att ställa om till ett hållbart samhälle, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen Energi.

Många experter menar att den allmänna bristen på laddinfrastruktur riskerar att påverka omställningen från fossila drivmedel. Enligt EU:s rekommendation ska antalet bilar per publik laddpunkt vara max tio. I Sverige och Skåne är siffran mer än den dubbla.

Sparbanken Skånes initiativ för att förtäta laddinfrastrukturen blir möjligt genom sparbanksidén. Denna går kortfattat ut på att banken ska verka som en god kraft i samhället. Vid sidan av att stödja invånare och företag för en sund ekonomi, arbetar Sparbanken Skåne med att vinst från bankrörelsen ska gå tillbaka till det lokala samhället som investeringar i framtiden.

– 24 nya laddplatser kanske inte låter jättemycket i det stora hela, men det är ändå 24 nya offentliga laddare på mindre orter i Skåne som allmänheten kan använda. Vi arbetar utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet i banken. Sparande är grunden i en sund ekonomi, och vi lånar också ut pengar till goda projekt, bland annat till kunder som vill byta till elbil. Sedan har vi ett starkt engagemang i Sparbanken Skånes Solcellspark. Detta vi gör nu blir ytterligare ett bidrag till en mer hållbar morgondag, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skåne och Kraftringen har inlett dialog med berörda kommuner för att etablera laddplatserna. Målet är att de nya laddarna ska vara på plats till kommande årsskifte. Laddpunkterna blir helt publika och användarna betalar själva för elen.